Banciau newydd i ailgylchu teclynnau trydanol bychan

Banciau ailgylchu Image copyright Other
Image caption Mae'r banciau ailgylchu coch yn medru derbyn eitemau trydannol

Mae Cyngor Gwynedd yn cynnig cyfleuster ailgylchu ar gyfer teclynnau trydanol bychan erbyn hyn.

Mae'r cyngor, ar y cyd gydag Antur Waunfawr, Cwmni Seren ac ERP (European Recycling Platform), wedi lleoli banciau ailgylchu coch mewn wyth lleoliad yn y sir.

Ymhlith y teclynnau y gellir eu rhoi yn y banciau, y mae sychwyr gwallt, eillwyr a heyrn smwddio.

"Dyma ffordd gyfleus arall i ailgylchu teclynnau bychan fel brws dannedd trydan, tegell neu gymysgydd llaw," meddai Steffan Jones, Uwch Reolwr Gwastraff ac Ailgylchu Cyngor Gwynedd.

"Dwi'n sicr fod gan bawb o leiaf un teclyn nad ydyn nhw ei angen neu sydd wedi torri - dyma'r union le i fynd â fo - rhowch nhw yn y bin teclynnau trydan coch."

Mae'r banciau wedi eu lleoli yn Waunfawr, Llanberis, Penygroes, Bethesda, Porthmadog, Blaenau Ffestiniog, Dolgellau a Thywyn.

"Sylwch chi ar unrhyw declyn trydan y dyddiau yma mae yna symbol bin olwyn gyda chroes drwyddo," meddai Mr Jones.

"Dylai eitemau fel hyn fyth fod mewn bin i'w tirlenwi - mae'n bwysig eu bod yn cael eu hailgylchu - dim ots pa mor fychan ydyn nhw."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.