Banciau newydd i ailgylchu teclynnau trydanol bychan

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Other
disgrifiad o’r llunMae'r banciau ailgylchu coch yn medru derbyn eitemau trydannol

Mae Cyngor Gwynedd yn cynnig cyfleuster ailgylchu ar gyfer teclynnau trydanol bychan erbyn hyn.

Mae'r cyngor, ar y cyd gydag Antur Waunfawr, Cwmni Seren ac ERP (European Recycling Platform), wedi lleoli banciau ailgylchu coch mewn wyth lleoliad yn y sir.

Ymhlith y teclynnau y gellir eu rhoi yn y banciau, y mae sychwyr gwallt, eillwyr a heyrn smwddio.

"Dyma ffordd gyfleus arall i ailgylchu teclynnau bychan fel brws dannedd trydan, tegell neu gymysgydd llaw," meddai Steffan Jones, Uwch Reolwr Gwastraff ac Ailgylchu Cyngor Gwynedd.

"Dwi'n sicr fod gan bawb o leiaf un teclyn nad ydyn nhw ei angen neu sydd wedi torri - dyma'r union le i fynd â fo - rhowch nhw yn y bin teclynnau trydan coch."

Mae'r banciau wedi eu lleoli yn Waunfawr, Llanberis, Penygroes, Bethesda, Porthmadog, Blaenau Ffestiniog, Dolgellau a Thywyn.

"Sylwch chi ar unrhyw declyn trydan y dyddiau yma mae yna symbol bin olwyn gyda chroes drwyddo," meddai Mr Jones.

"Dylai eitemau fel hyn fyth fod mewn bin i'w tirlenwi - mae'n bwysig eu bod yn cael eu hailgylchu - dim ots pa mor fychan ydyn nhw."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol