Cau llys ynadon Casnewydd dros dro

Llys y Goron Casnewydd Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Bydd Llys y Goron Casnewydd yn cael ei ddefnyddio dros dro

Mae llys ynadon Casnewydd wedi cau tan 2013, pan fydd adeilad newydd yn cael ei agor.

Yn y cyfamser bydd gwrandawiadau yn cael eu trosglwyddo i adeiladau eraill yng Ngwent, gan gynnwys Llys y Goron Casnewydd.

Dywedodd llefarydd ar ran Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi: "Yn weithredol o Ionawr 1 2012 ni fydd gwrandawiadau llys ynadon yn cael eu cynnal yn y ganolfan ddinesig yng Nghasnewydd, gan nad yw'n addas.

"Hyd nes y caiff adeilad newydd ei gwblhau, sydd ar hyn o bryd wrthi'n cael ei adeiladu, bydd adeiladau eraill Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi drwy Went yn cael eu defnyddio.

"Rhagwelir y bydd y llys newydd yn cael ei gwblhau erbyn haf 2013."

Bydd adeilad y llys newydd yn cynnwys cyfleusterau sy'n cydymffurfio â'r Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd a bydd mannau aros ar wahân ar gyfer achosion yn ymwneud ag ieuenctid, y teulu ac oedolion.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.