'Technoleg yn hwb i dwristiaeth yn y gogledd'

Pamffled ymwelwyr a ffôn symudol Image copyright Other
Image caption Mae'r pamffledi'n cael eu dosbarthu ar draws gogledd Cymru a rhannau o Loegr

Gallai safleoedd twristaidd yng ngogledd Cymru fod yn rhan o gynllun arloesol i'w gwneud hi'n haws i ymwelwyr gael gwybodaeth am yr atyniadau.

Y syniad yw y byddai lleoedd fel Cestyll Caernarfon a'r Waun â'u cod bar eu hunain.

Mae Partneriaeth Twristiaeth Gogledd Cymru wedi penderfynu manteisio ar y dechnoleg sy'n golygu bod twristiaid yn gallu sganio'r codau gyda'u ffonau symudol cyn cyrraedd gwefannau sy'n cynnig gwybodaeth am yr atyniad.

Mae'r bartneriaeth wedi cynnwys y codau ar 250,000 o bamffledi Diwrnod Mawr Allan sy'n cael eu dosbarthu yng ngogledd Cymru, a gogledd orllewin a chanolbarth Lloegr.

'Arf arbennig'

Dywedodd Carole Startin, Pennaeth Marchnata a Digwyddiadau Partneriaeth Twristiaeth Gogledd Cymru: "Mae'n arf arbennig a gallwch chi greu eich codau unigryw yn hawdd iawn.

"Mae'n golygu y gallwch gynnwys manylion cardiau busnes, cyfeiriadau neu wybodaeth am yr atyniad - fel oriau agor a manylion eraill.

"Fe allwch chi osod y codau yn unrhyw le - ar yr atyniad ei hun, ar adeilad neu hyd yn oed ar ochr bws, a thrwy sganio'r cod gyda'ch ffôn fe fydd modd dod o hyd yn syth i'r wybodaeth neu'r wefan."

Yn ôl y bartneriaeth, bydd y wybodaeth yn cael ei hadnewyddu os yw oriau agor neu brisiau mynediad yn newid.

Dywedodd Esther Roberts, Rheolwr Gyfarwyddwr y bartneriaeth, fod y pamffledi eisoes yn cael eu dosbarthu yn y gogledd cyn cael eu dosbarthu dros y ffin yn ystod mis Chwefror.

"Rydym yn ceisio annog darparwyr i beidio â rhoi manylion am ddyddiadau a phrisiau yn eu pamffledi fel eu bod yn para'n hirach - gall ymwelwyr weld y wybodaeth hynny trwy'r codau."

Y nod yw torri costau ac amser, gan na fydd angen ail argraffu pamffledi os yw'r wybodaeth yn newid.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.