Arteithio anifeiliaid: Saith ar fechnïaeth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Fudge yn un o'r cwningod a fu'n rhaid ei difa wedi'r digwyddiad

Mae saith o ddynion, gafodd eu harestio mewn cysylltiad ag achosion arteithio anifeiliaid yn ardal Y Barri, Bro Morgannwg, wedi cael eu rhyddhau ar fechnïaeth.

Fe gawson nhw eu harestio ar amheuaeth o fyrgleriaeth ac achosi dioddefaint dianghenraid i anifail wedi'i amddiffyn.

Dywedodd Heddlu'r De fod rhywrai wedi torri i mewn i siediau yn rhandir Gibbonsdown a bod cwningod a hwyaid wedi eu llosgi a'u hanafu'n ddifrifol.

Bu'n rhaid difa rhai o'r anifeiliaid.

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth am y digwyddiad Nos Galan.

Cafodd dwy gwningen un o berchnogion y rhandir, Karen Glover, eu harteithio a bu'n rhaid rhoi Fudge a Cookie i gysgu ar ôl iddyn nhw gael eu hanafu'n ddifrifol.

'Torcalonnus'

Dywedodd Mrs Glover o'r Barri: "Fe gawson nhw eu cymryd Ddydd Calan a'u dychwelyd i'w caets y diwrnod canlynol.

"Fy ngŵr ddaeth o hyd iddyn nhw. Roedd yn arswydus, Cookie wedi'i llosgi'n ofnadwy a chafodd Fudge anafiadau mewnol ar ôl i rywun ei chicio. Bu'n rhaid rhoi'r ddwy i gysgu.

"Mae'n dorcalonnus."

Yn ôl y Ditectif Gwnstabl Mark Cummins: "Rydyn ni'n annog y cyhoedd i gysylltu os oes ganddyn nhw unrhyw wybodaeth allai helpu'r ymchwiliad.

'Ofnadwy'

"Mae hon yn enghraifft ofnadwy o greulondeb - welais i erioed unrhyw beth ar y raddfa yma yn Y Barri yn ystod fy amser fel heddwas."

Dywedodd Miles Punter o Gyngor Bro Morgannwg: "Rydym yn bryderus iawn ynglŷn â natur y digwyddiad atgas hwn a byddwn yn gweithio gyda'r heddlu a pherchnogion y rhandiroedd i adolygu'r mesurau diogelwch ar y safle ar frys," ychwanegodd.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth ffonio 101 neu gysylltu â Thaclo'r Tacle ar 0800 555 111.