Un o hoelion wyth Cwmderi'n gadael

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Denzil yn gadael Cwmderi yn ystod mis Ionawr

Bydd 2012 yn dod â diwedd cyfnod yn hanes Cwmderi, wrth i Gwyn Elfyn ffarwelio â'r cymeriad Denzil ym Mhobol y Cwm.

Mae Denzil wedi bod yn rhan o fywyd Gwyn Elfyn a'r Cwm ers bron i 28 mlynedd.

Mae o wedi gweld nifer o ddigwyddiadau hanesyddol yn ystod y cyfnod.

Bu Denzil yn briod ddwywaith - gydag Eileen, a'i chwaer hi, Maureen.

Roedd yn dad i Sioned a'r diweddar John.

Mae'r cymeriad wedi profi amseroedd tywyll wrth barhau i fod yn un o gonglfeini'r gymuned.

Cafwyd tridiau emosiynol yn y stiwdios yn Llandaf yn ddiweddar wrth i aelodau'r cast a'r criw ffarwelio â Gwyn.

Dyw union stori ymadawiad Denzil ddim yn cael ei datgelu am y tro.

Ond mae'r golygfeydd olaf - fydd ar y sgrin fach yn ystod mis Ionawr - yn addo bod yn rhai dwys iawn, yn ôl y cynhyrchwyr.

'Trist iawn'

Wedi ymddygiad diweddar ei ferch, Sioned, tuag at Anti Marian roedd Denzil wedi torri ei ferch allan o'i ewyllys, gan dorri pob cysylltiad gyda hi.

Dywedodd Gwyn Elfyn ei fod yn "drist iawn" i adael y Cwm.

"Mae wedi bod yn gyfnod hir a hapus hefo Pobol y Cwm", meddai.

"Mae gen i sawl cyfnod yn aros yn y cof.

"Ond y stori am yr efeilliaid sydd fwya' amlwg yn y cof - colli gefell Sioned, John.

Ffynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Roedd priodas Denzil ac Eileen yn ddigwyddiad mawr yng Nghwmderi yn 1991

"Un o'r pethau fydda' i'n colli fwya' fydd y ffrindiau 'dwi wedi'u gwneud yno - mae hynny wedi'i brofi gyda'r gefnogaeth ges i ar ôl cyhoeddi 'mod i'n gadael."

Wrth sôn am ei gynlluniau ar gyfer y dyfodol, dywedodd y byddai'n rhaid cymryd seibiant am ychydig.

"Bydda' i'n chwilio am waith fel pawb arall!," meddai.

"Ond mae synnwyr cyffredin yn dweud, mae'n mynd i gymryd amser i'r gynulleidfa ddod i arfer â fi'n gwneud rhywbeth arall heblaw am gymeriad Denzil!"

Mae cynhyrchydd y gyfres, Ynyr Williams, yn gwerthfawrogi cyfraniad Gwyn i Pobol y Cwm.

"Mae pob cyfres angen storïau mawr, ac mae ymadawiad Denzil yn un o'r rhai mwyaf erioed yn hanes y gyfres," meddai.

"Wedi 28 mlynedd mor odidog i'r gyfres mae'n amser trist ac mae'n ddiwedd cyfnod, ond hefyd mae'n gychwyn cyfnod newydd."

Hefyd gan y BBC