Anwen Huges
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Byw efo sglerosis ymledol

5 Ionawr 2012 Diweddarwyd 07:05 GMT

Mae comisiwn dan arweiniad y cyn-Arglwydd Ganghellor Llafur, Yr Arglwydd Falconer, wedi cyhoeddi canllawiau allai gael eu cyflwyno i newid y gyfraith ar roi'r hawl i bobl gael cymorth i farw.

Mae'r comisiwn yn dweud y gallai pobl sy'n cyrraedd diwedd eu hoes ddewis cael cymorth i farw, os ydyn nhw'n gwneud hynny o'u gwirfodd.

Ond dyw'r adroddiad ddim wedi dylanwadu ar y rhai sy'n gwrthwynebu unrhyw newid i'r ddeddf.

Dafydd Gwynn fu'n siarad gydag Anwen Hughes o Fangor.

Mae hi'n diodde o sglerosis ymledol (MS) ac o blaid newid y gyfraith i roi hawl i'r unigolyn i ddewis be i wneud a'u bywyd.