Tywydd yn gostegu ond llifogydd o hyd yn bosib

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Llifogydd mewn caeau ger Y Trallwng ddydd Iau

Wedi gwyntoedd cryf a glaw dros nos ac yn gynnar bore Iau mae'r tywydd wedi gostegu.

Dywed Asiantaeth yr Amgylchedd eu bod yn dal i gadw golwg ar bump o afonydd ac mae un rhybudd llifogydd mewn grym ddydd Iau (5pm).

Mae'r rhybudd llifogydd mewn grym yn Nyffryn Dyfrdwy rhwng Llangollen a Chaer.

Cafodd nifer o ffyrdd eu cau yn ystod y dydd o ganlyniad i goed a llechi yn syrthio.

Yn Aberystwyth, bu'n rhaid cau'r Llyfrgell Genedlaethol am gyfnod wedi i ran o do'r adeilad ddod yn rhydd ac mae dwy stryd yn Y Rhyl wedi gorfod cau ar ôl i lechi ddisgyn o do adeilad yno."

Fydd y gwynt yn gostegu heno ac er bod lefel dŵr nifer o afonydd yn gostwng, mae rhybuddion yn parhau gan Asiantraeth yr Amgylchedd," meddai Yvonne Evans, cyflwynydd tywydd a thraffig BBC Radio Cymru.

"Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyflwyno rhybudd o rew yn Sir Conwy, Dinbych, Y Fflint a Wrecsam dros nos ac yn ystod bore Gwener.

"Fe fydd ffrynt cynnes yn dod â chymylau a glaw o'r Gorllewin, a fydd yn law man gan fwyaf.

"Ond fe ddaw aer mwyn gyda'r gwynt yn cryfhau 'chydig ddydd Gwener ond dim byd tebyg i gryfder y gwynt nos Fercher a dechrau'r wythnos.

"Roedd y gwynt yn chwyrlio ar ei gryfa yng Nghapel Curig nos Fercher, sef 87 mya."

Pont Hafren

Cafodd ffyrdd eu rhwystro gan goed a pholion telegraff ym Mhowys a Sir Y Fflint wedi'r gwyntoedd cryfion nos Fercher.

Erbyn amser te ddydd Iau mae mwy o goed wedi disgyn.

Mae cyfyngiadau cyflymder oherwydd y gwyntoedd cryfion ar draffordd yr M4 rhwng Y Pîl a Margam a Phont Llansawel.

Ac ar ôl i goeden ddisgyn dros nos, gan effeithio ar y cyflenwad trydan, does 'na ddim petrol i'w gael yng ngwasanaethau gorllewin Caerdydd yr M4 (Cyffordd 33).

Mae 'na gyfyngiadau cyflymder mewn grym ar y ffordd M48 ar hyd Pont Hafren ac mae un lôn wedi ei chau.

Mae'r asiantaeth yn cynghori pobl i wrando ar adroddiadau tywydd a'r ffyrdd ar y radio a'r teledu er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf, neu edrych ar wefan y Swyddfa Dywydd.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am lifogydd ewch i wefan Asiantaeth yr Amgylchedd neu ffoniwch 0845 988 1188.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol