Treforys: Apelio at archfarchnadoedd

Stryd Woodfield, Treforys Image copyright BBC Wales
Image caption Roedd archfarchnad Somerfield yn Stryd Woodfield, Treforys

Mae arweinwyr busnes yn Nhreforys wedi ysgrifennu at dri chwmni archfarchnad yn eu hannog i symud i'r ardal wedi i archfarchnad arall yn yr ardal gau yn ddiweddar.

Mae Siambr Fasnach Treforys wedi cysylltu â chwmnïau Tesco, Sainsbury a Morrisons wedi i gwmni Somerfield gau eu harchfarchnad yno ym mis Tachwedd y llynedd.

Dywedodd pennaeth y siambr, Mike Cotton, fod y penderfyniad i gau'r archfarchnad wedi cael effaith andwyol ar fasnach yn yr ardal dros gyfnod y Nadolig.

Ychwanegodd fod siopau annibynnol wedi dibynnu ar y fasnach a gafodd ei greu gan siop Somerfield.

Busnesau annibynnol

Mae rhai trefi yng Nghymru wedi datgan eu gwrthwynebiad cryf i gynlluniau cwmnïau i adeiladu archfarchnadoedd.

Ond honnodd Mr Cotton fod masnachwyr yn Nhreforys yn awyddus i rywun adeiladu archfarchnad yno.

Dywedodd Mr Cotton fod 25 aelod y Siambr Fasnach wedi penderfynu ysgrifennu at y cwmnïau archfarchnad wedi i siop Somerfield gau yn Stryd Woodfield ar Dachwedd 19.

"Bu canol y dref yn wag dros y Nadolig am fod pobl wedi penderfynu siopa mewn ardaloedd eraill.

"Bu llawer o fusnesau annibynnol yn dibynnu ar y fasnach a gafodd ei greu gan siop Somerfield.

"Ym mis Rhagfyr cyhoeddodd Morrisons eu bwriad i agor nifer o siopau bychan.

"Byddai siop o'r fath honno neu Tesco Extra yn berffaith i Dreforys.

"Mae rhai cymunedau yn gwrthwynebu adeiladu archfarchnadoedd yn eu trefi ond rydyn ni am iddyn nhw ddod i Dreforys."

Dywedodd Mr Cotton fod Tesco a Morrisons wedi ymateb i lythyr y Siambr Fasnach gan ddweud eu bod yn ystyried y cynnig.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.