Difrod i do'r Llyfrgell Genedlaethol wedi gwyntoedd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Achoswyd difrod i do rhan o'r Llyfrgell Genedlaethol

Bu'n rhaid cau'r Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth am gyfnod bore Iau o ganlyniad i'r tywydd.

Cafodd rhan o do'r adeilad ei ddifrodi gan y gwyntoedd.

Wedi asesiad mae'r to wedi ei ddiogelu.

Er mwyn diogelwch y cyhoedd cafodd rhannau o'r campws ei chau yn ogystal â gosod cyfyngiadau ar fynediad i'r adeilad.

Dywedodd llefarydd ar ran y Llyfrgell fod y Gwasanaeth Tân ac Achub a'r Heddlu wedi eu galw i asesu diogelwch to'r Trydydd Adeilad yng nghefn y safle tua 10am.

Roedd darn metel tua "maint dau gwrt tenis" wedi dod yn rhydd ar y to.

Storfeydd

Cafodd canolfan chwaraeon y Brifysgol, sydd y tu cefn i'r Llyfrgell, ei glirio.

Doedd 'na ddim mynediad i'r adeilad a doedd y rhai tu mewn ddim yn cael gadael.

Does 'na ddim mynediad i'r cyhoedd i'r Trydydd Adeilad fel rheol gan mai swyddfeydd a storfeydd a geir yno.

Er bod 'na ddifrod wedi ei achosi i'r to mae o bellach wedi ei ddiogelu.

"Bu'r Llyfrgell, a rhannau o gampws y Brifysgol, ar gau i'r cyhoedd am beth amser fore dydd Iau," meddai llefarydd.

"Bellach codwyd y gwaharddiad ar fynediad i mewn ac allan o'r ardaloedd cyhoeddus ond cyfyngir ar fynediad i'r Trydydd Adeilad.

"Gwnaethpwyd gwaith ychwanegol i sicrhau diogelwch casgliadau'r Llyfrgell yn y rhan yna o'r adeilad."