Apêl am dystion wedi ymosodiad difrifol ym Methesda

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn apelio am dystion ar ôl i ddyn ddiodde' anafiadau difrifol wedi digwyddiad ym Methesda.

Roedd y dyn 24 oed yn cerdded ar hyd Y Stryd Fawr yn gynnar bore Calan pan fu mewn ffrae.

Mae'r dyn lleol ar hyn o bryd yn cael triniaeth yn Ysbyty Walton, Lerpwl, lle cafodd ei anafiadau eu disgrifio fel rhai difrifol allai beryglu ei fywyd.

Dywedodd yr heddlu fod tri o bobl wedi cael eu harestio mewn cysylltiad â'r digwyddiad.

'Ymholiadau'

"Rydym yn cynnal ymholiadau i ganfod yr amgylchiadau arweiniodd at anafiadau'r dyn," meddai'r Ditectif Sarjant Brian Kearney.

"Rydym yn awyddus iawn i glywed gan unrhyw un a allai fod wedi gweld y dyn yn cael ei anafu ym Methesda yn ystod oriau mân bore Sul Ionawr 1.

"Rydym hefyd yn awyddus i glywed gan unrhyw un welodd unrhyw beth anarferol yn ystod y bore hyd at 11am."

Os oes gan unrhyw un wybodaeth am y digwyddiad fe ddylen nhw gysylltu â'r heddlu ar 101 yn lleol neu 03003 300101.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol