Gwella'r gofal i bobl â dementia

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae dros 40,000 o bobl Cymru yn byw gyda dementia

Mae Cymdeithas Alzheimer's wedi gwobrwyo'r sefydliad cyntaf i gwblhau cwrs arbennig sydd wedi ei gynllunio i wella gofal pobl sydd â dementia.

Cymdeithas Tai Linc-Cymru yw'r cyntaf i dderbyn Tystysgrif Pencampwyr Dementia, ac fe fyddan nhw'n gwneud hynny mewn seremoni arbennig ddydd Gwener.

Bwriad y cwrs yw rhoi'r sgiliau i unigolion i greu diwylliant gofal sy'n canolbwyntio ar y person o fewn eu sefydliadau.

Bydd y cynllun i arweinwyr yn ceisio cynorthwyo darparwyr iechyd a gofal i wella ansawdd bywyd i bobl gyda dementia sydd dan ofal o unrhyw fath.

'Taith yn parhau'

Dywedodd Prif Weithredwr Linc-Cymru, Robert Smith: "Mae'r cynllun Pencampwyr Dementia wedi rho'r cyfle i ni osod a hybu ymarfer da, ac i ddarparu gofal o safon uchel iawn a gwasanaethau cefnogol i denantiaid a defnyddwyr sy'n byw gyda dementia.

"Nid yw cwblhau cwrs Pencampwyr Dementia yn golygu diwedd y daith i ni.

"Mae'r rhaglen yma wedi rhoi sail gadarn i ni barhau ar y daith tuag at ddarparu ansawdd bywyd gwell i bobl sydd â dementia."

'Trawsnewid yn hanfodol'

Sue Phelps yw Cyfarwyddwr Gweithredoedd Cymdeithas Alzheimer's Cymru, a dywedodd:

"Rydym yn falch iawn bod Linc-Cymru wedi ymroi i wella safon gofal i bobl sy'n byw gyda dementia.

"Mae dros 40,000 o bobl yng Nghymru yn byw gyda dementia, ac felly mae'n hanfodol i drawsnewid y diwylliant o ofal dementia a newid bywydau drwy ddatblygu gweithlu mwy effeithiol a deallus."

Mae'r rhaglen Pencampwyr Dementia wedi ei ddatblygu gan Gymdeithas Alzheimer's er mwyn cydymffurfio gydag argymhellion Gweledigaeth Dementia Cenedlaethol Cymru.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol