Gwella'r gofal i bobl â dementia

Dementia Image copyright Other
Image caption Mae dros 40,000 o bobl Cymru yn byw gyda dementia

Mae Cymdeithas Alzheimer's wedi gwobrwyo'r sefydliad cyntaf i gwblhau cwrs arbennig sydd wedi ei gynllunio i wella gofal pobl sydd â dementia.

Cymdeithas Tai Linc-Cymru yw'r cyntaf i dderbyn Tystysgrif Pencampwyr Dementia, ac fe fyddan nhw'n gwneud hynny mewn seremoni arbennig ddydd Gwener.

Bwriad y cwrs yw rhoi'r sgiliau i unigolion i greu diwylliant gofal sy'n canolbwyntio ar y person o fewn eu sefydliadau.

Bydd y cynllun i arweinwyr yn ceisio cynorthwyo darparwyr iechyd a gofal i wella ansawdd bywyd i bobl gyda dementia sydd dan ofal o unrhyw fath.

'Taith yn parhau'

Dywedodd Prif Weithredwr Linc-Cymru, Robert Smith: "Mae'r cynllun Pencampwyr Dementia wedi rho'r cyfle i ni osod a hybu ymarfer da, ac i ddarparu gofal o safon uchel iawn a gwasanaethau cefnogol i denantiaid a defnyddwyr sy'n byw gyda dementia.

"Nid yw cwblhau cwrs Pencampwyr Dementia yn golygu diwedd y daith i ni.

"Mae'r rhaglen yma wedi rhoi sail gadarn i ni barhau ar y daith tuag at ddarparu ansawdd bywyd gwell i bobl sydd â dementia."

'Trawsnewid yn hanfodol'

Sue Phelps yw Cyfarwyddwr Gweithredoedd Cymdeithas Alzheimer's Cymru, a dywedodd:

"Rydym yn falch iawn bod Linc-Cymru wedi ymroi i wella safon gofal i bobl sy'n byw gyda dementia.

"Mae dros 40,000 o bobl yng Nghymru yn byw gyda dementia, ac felly mae'n hanfodol i drawsnewid y diwylliant o ofal dementia a newid bywydau drwy ddatblygu gweithlu mwy effeithiol a deallus."

Mae'r rhaglen Pencampwyr Dementia wedi ei ddatblygu gan Gymdeithas Alzheimer's er mwyn cydymffurfio gydag argymhellion Gweledigaeth Dementia Cenedlaethol Cymru.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.