Cwtogi arian Mentrau Iaith Sir Caerfyrddin?

Swyddfeydd Cyngor Sir Caerfyrddin Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Mae'r cyngor yn dweud bod rhaid gwneud arbedion

Gallai'r arian y mae Mentrau Iaith yn Sir Gaerfyrddin yn ei dderbyn gan y cyngor sir gael ei haneru.

Mae'r awdurdod yn ystyried cwtogi'r grant o £50,000 y flwyddyn er mwyn gwneud arbedion.

Fel arfer bydd £100,000 y flwyddyn yn cael ei roi i Fenter Iaith Cwm Gwendraeth, Menter Bro Dinefwr a Menter Gorllewin Sir Gâr.

Cafodd y mentrau eu sefydlu er mwyn hybu'r defnydd o'r iaith Gymraeg ac i drefnu gweithgareddau fel clybiau ar ôl ysgol, dosbarthiadau cyfrifiadurol ac ati.

Mae un o bwyllgorau Cyngor Sir Gâr wedi cymeradwyo cynnig i gwtogi'r arian ac fe fydd y cyngor llawn yn trafod y mater ymhen tair wythnos.

Mae'r Mentrau Iaith yn derbyn arian o gronfeydd Ewropeaidd yn ogystal ac mae Bwrdd yr Iaith Gymraeg yn cyfrannu £88,000 i Fenter Bro Dinefwr, £87,791 i Fenter Cwm Gwendraeth a £66,921 i Fenter Gorllewin Sir Gâr.

'Canran bwysig'

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Nia Thomas sy'n holi Rhodri Glyn Thomas, AC Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr ac aelod o Bwyllgor Diwylliant y Cynulliad

Dywedodd cyfarwyddwr Menter Cwm Gwendraeth, Deris Williams, fod y newyddion yn siomedig iawn.

"Fydden ni ddim yn gallu cynnig yr un lefel o wasanaeth i'n cymunedau ac, wrth gwrs, fyddai hynny'n cael effaith ar y staffio," meddai.

Roedd Ms Williams yn cyfaddef mai canran fach o gyllideb y fenter oedd y grant ond yn ganran bwysig, serch hynny.

"Oni bai am yr arian craidd fydden ni ddim yn gallu tynnu'r arian cyfatebol arall i lawr i'r sir ac i'r cymoedd yma er mwyn hyrwyddo gweithgareddau cymunedol trwy gyfrwng y Gymraeg.

"Rwy'n mawr hyderu y bydd y cynghorwyr yn edrych yn bositif ar hyn nawr a gweld beth yw'r cyfraniad - am y cyllid bach yma - y gall y mentrau ei wneud ar lefel gymunedol."

Arbedion

Dywedodd Dirprwy Brif Weithredwr Cyngor Sir Gâr, Chris Burns, bod rhaid i'r cyngor wneud "arbedion effeithlonrwydd o tua £20 miliwn dros dair blynedd".

"Rydym yn ystyried ystod eang o ddewisiadau ac mae hwn yn un ohonyn nhw.

"Os bydd penderfyniad i wneud y dewis yma, fe fydd ymgynghoriad ffurfiol gyda'r grwpiau fydd yn cael eu heffeithio.

"Rydym eisoes wedi cynnal un drafodaeth gyda nhw."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.