Uned hyfforddi newydd i ddeintyddion yn hwb i Gwm Cynon

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bydd cleifion a myfyrwyr yn elwa o'r ganolfan, medd y bwrdd iechyd

Gobaith uned hyfforddi newydd i ddeintyddion yng Nghwm Cynon fydd rhoi triniaeth am ddim i bobl yr ardal sydd heb ddeintydd ar hyn o bryd.

Fe fydd yr uned, yn Ysbyty Cymunedol Cwm Cynon yn Aberpennar, yn agor ddydd Llun.

Mae'r ganolfan yn darparu 18 o unedau triniaeth wrth i fyfyrwyr drin cleifion o dan oruchwyliaeth tiwtoriaid profiadol.

Mae 'na amcangyfrif bod tua 10,000 o bobl yn yr ardal heb wasanaethau deintyddol ar hyn o bryd.

Fe fydd y cleifion yn cael archwiliadau ac unrhyw driniaeth am ddim gan ddeintyddion o dan hyfforddiant.

Unwaith y bydd eu triniaeth wedi ei gwblhau fe fyddan nhw'n cael eu cynghori sut i gael archwiliadau cyson gyda deintyddion lleol.

Dywedodd Peter Ash, cyfarwyddwr Gofal Deintyddol Sylfaenol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro y byddai'r uned newydd yn gaffaeliad i'r ardal.

'Gofal dwys'

"Mae hwn yn gyfle euraid i gleifion sydd heb ddeintydd i dderbyn gofal deintyddol addas," meddai.

"Mae'r tîm yn yr uned yn gallu cynnig gofal i wella iechyd deintyddol bobl.

"Bydd staff a myfyrwyr yr uned yn asesu'r cleifion ac yn datblygu rhaglen waith i fynd i'r afael â'r problemau, gan obeithio eu trosglwyddo wedyn i ddeintyddion ar gyfer triniaeth a gofal rheolaidd."

Mae'r bwrdd iechyd wedi bod ag uned debyg yng Nghaerdydd ers naw mlynedd.

"Gall amrywio o archwiliad llawn i ddarparu dannedd gosod neu lenwadau," ychwanegodd Mr Ash.

"Rydym wedi dod i'r ardal yma gan ein bod wedi canfod bod gwir angen gofal deintyddol yma.

"Drwy ddod â'r uned yma rydym yn dod â'r driniaeth i'r rhai sydd ei angen yn eu hardal eu hunain.

"Fydd 'na ddim cost am y driniaeth y byddwn yn ei ddarparu."

Myfyrwyr yn eu pumed blwyddyn yn Ysgol Ddeintyddol Caerdydd fydd yn gallu datblygu eu sgiliau ymarferol yn y ganolfan ochr yn ochr â'r tiwtoriaid.

Dywedodd Mr Ash bod hyn yn brofiad dysgu "gwerthfawr".

Ffynhonnell y llun, BBC Wales
Disgrifiad o’r llun,
Mae 'na 18 o unedau i drin cleifion

"Mae'r budd i fyfyrwyr yn amhrisiadwy.

"Maen nhw'n dod i ddiwedd eu cwrs.

"Rydym yn rhyw fath o bontio'r byd academaidd gyda'r byd go iawn."

Dywedodd bod gan y myfyrwyr flwyddyn i hogi eu sgiliau yn y ganolfan a magu cymaint o brofiad â phosib.

Dywedodd Michael Lewis, Deon Ysgol Ddeintyddol Prifysgol Caerdydd, y bydd yr uned yng Nghwm Cynon yn "ein helpu i barhau â'n strategaeth addysgol gan alluogi hyd at 10,000 o bobl heb wasanaethau deintyddol yn yr ardal i gael gofal deintyddol yn ystod y dydd."

Eisoes mae unedau deintyddol symudol wedi eu lleoli yng Nghwm Cynon er mwyn annog pobl i wneud defnydd o'r adnoddau newydd.

Mae lleoedd ar gael i bobl sydd am gael triniaeth gan y myfyrwyr.

Yr uned ddeintyddol yw rhan gyntaf yr ysbyty newydd £70 miliwn yn Aberpennar.

Chwe ward

Mae wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru ac yn cael ei gynnal mewn partneriaeth rhwng Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

Fe fydd yr ysbyty yn agor yn ddiweddarach eleni gyda dros 120 o welyau mewn chwe ward.

Bydd gwasanaeth iechyd meddwl, adsefydlu a radioleg yn cael ei leoli yn yr adeilad.

Yno hefyd bydd gwasanaethau i gleifion allanol, uned man anafiadau a gwasanaeth meddygon tu allan i oriau.

Dywedodd y bwrdd iechyd hefyd y bydd 'na ddarpariaeth ar gyfer gwasanaeth cyffuriau ac alcohol, yn ogystal â chanolfan ar gyfer ymwelwyr iechyd, nyrsys ysgol a nyrsys ardal.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol