Norofirws yn cael effaith ar ysbytai Caerdydd a'r Fro

  • Cyhoeddwyd
NorofirwsFfynhonnell y llun, SPL
Disgrifiad o’r llun,
Mae achosion o'r Norofirws wedi dod i'r amlwg yn ysbytai Caerdydd a Bro Morgannwg

Cafodd wardiau ysbytai yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg eu cau i gleifion newydd oherwydd achosion o'r norofirws.

Dydi ymwelwyr a'r ysbytai sy'n teimlo'n sâl ddim yn cael mynd yno am y tro.

Daw'r datblygiad wedi i norofirws gael effaith ar ysbytai yng ngogledd Cymru.

Fel arfer, mae'r penwythnos yn gyfnod prysur i ymwelwyr ag ysbytai.

Ond mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro wedi dweud mai dim ond os ydi hi'n gwbl hanfodol y dylai pobl ymweld oherwydd y norofirws.

Dydi'r bwrdd iechyd ddim wedi cadarnhau par wardiau ym mha ysbytai sydd wedi eu heffeithio.

Lleihau'r effaith

Ond dywedodd cyfarwyddwr nyrsio'r bwrdd, Ruth Walker, eu bod yn "cymryd camau penodol" er mwyn lleihau'r risg o ledu'r salwch neu salwch gwaeth.

"Mae'n gyffredin i ysbytai ar draws Cymru weld achosion o'r norofirws yr adeg yma o'r flwyddyn," meddai.

"Rydan ni'n cymryd y mesurau penodol i leihau'r effaith.

"Mae hyn wedi golygu cau wardiau i gleifion newydd a gosod cyfyngiadau ar ymwelwyr."

Dywedodd bod ganddyn nhw ganllawiau rheoli afiechydon a bod y rhain yn eu cynorthwyo i reoli'r sefyllfa.

"Er hynny, rydym yn gofyn i'r cyhoedd chwarae eu rhan a sicrhau hylendid os ydyn nhw'n dod yma ond i gadw draw os nad ydyn nhw'n iach a hynny am 48 awr ar ôl dechrau teimlo'n well," ychwanegodd.

"Bydd hyn yn sicrhau na fydd y salwch yn lledu i gleifion ac ymwelwyr eraill."

Mae norofirws yn heintus dros ben ac yn achosi cyfog, chwydu a'r dolur rhydd.

Mae'r symptomau yn dechrau rhwng 12 a 48 awr wedi i'r person gael eu heintio, ac yn para am rhwng 12 a 60 awr.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol