Cyhuddo dyn o gynnau tân

Cyhoeddwyd

Bydd dyn 44 oed yn ymddangos gerbron Ynadon Llanelli ar gyhuddiad o gynnau tân yn fwriadol gyda'r bwriad o beryglu bywyd.

Cafodd y dyn lleol ei arestio Ddydd Calan, wrth i'r heddlu ymchwilio i dân amheus mewn tŷ ar Ffordd Abertawe.

Mae'r heddlu yn awyddus i glywed gan unrhyw un oedd yn yr ardal rhwng 4.30pm a 4.45pm ar ddydd Sul, Ionawr 1.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101.