O flaen llys am 'hacio' cyfrifiadur ysgol

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
disgrifiad o’r llunHonnir fod Matthew Higgins wedi defnyddio cyfrifiadur ar Fawrth 23, 2011 gyda'r bwriad o gael mynediad i sustem gyfrifiadurol yr ysgol heb awdurdod

Mae cyn ddisgybl wedi ymddangos yn y llys, wedi'i gyhuddo o 'hacio' system gyfrifiadurol ei ysgol a chyhoeddi adroddiad am ddisgybl arall ar y we.

Gwadodd Matthew Higgins, 19 oed o Fae Colwyn, iddo sefydlu cyfrif e-bost ffug yn enw athro, tra roedd o'n astudio yn Ysgol Uwchradd Eirias yn y dre'.

Honnodd yr erlyniad fod Mr Higgins wedi cael gafael ar wybodaeth am adroddiad ysgol disgybl arall yn yr ysgol, a'i fod wedyn wedi cyhoeddi'r manylion ar wefan gymdeithasol.

Yn Llys Ynadon Llandudno fore dydd Llun, fe blediodd yn ddieuog i un cyhuddiad o dan y Ddeddf Camddefnydd o Gyfrifiadur 1990.

Honnir fod y diffynnydd wedi defnyddio cyfrifiadur ar Fawrth 23, 2011 gyda'r bwriad o gael mynediad i sustem gyfrifiadurol yr ysgol heb awdurdod.

Gofynnodd i'r achos gael ei gynnal yn Llys y Goron a chafodd ei ryddhau ar fechnïaeth, gyda'r amod nad yw'n cysylltu â'r disgybl a dargedwyr yn honedig.

Wrth siarad wedyn, dywedodd Matthew Higgins - sy'n astudio gwyddoniaeth biofeddygol yn y brifysgol bellach, ei fod yn edrych 'mlaen at brofi ei fod yn ddieuog.

Straeon perthnasol