Ymchwilio i weithred anweddus ar drên

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r heddlu wedi cyhoeddi llun o ddyn allai roi 'gwybodaeth allweddol'

Mae'r Heddlu Trafnidiaeth yn gofyn am help y cyhoedd wedi wedi trosedd ar drên rhwng Caerdydd a Chasnewydd.

Fe gyflawnodd dyn weithred anweddus o flaen menyw oedd yn teithio ar y trên ddydd Sul, Tachwedd 27.

Mae'r heddlu wedi rhyddhau llun o ddyn allai fod â gwybodaeth allweddol

'Effaith sylweddol'

Dywedodd y Cwnstabl Jon Childs: "Roedd y fenyw 48 oed oedd yn teithio ar ei phen ei hun wedi dal y trên 6:23pm o Gaerdydd i Cheltenham Spa yng Nghaerdydd.

"Wedi iddi eistedd i lawr daeth dyn i eistedd gyferbyn â hi. Wedyn fe ddangosodd ei hun gydol y daith a chyflawni gweithred anweddus tra'n edrych arni.

"Fe barodd hyn am tua 10 munud cyn i'r dyn fynd oddi ar y trên yng Nghasnewydd.

"Cafodd y weithred effaith sylweddol ar y fenyw oedd yn ymweld â'r ardal am y tro cyntaf.

"Yn ffodus, mae'r math yma o ddigwyddiad yn brin ar y rhwydwaith reilffordd ond yn gwbl ddealladwy fe gafodd y fenyw gryn ysgytwad.

"Rwy'n galw ar y cyhoedd am gymorth er mwyn erlyn y dyn."

'Gwybodaeth allweddol'

Ar ôl gwylio lluniau o gamera cylch cyfyng mae'r heddlu am holi dyn.

Ychwanegodd Mr Childs: "Mae'r dyn yn ei 60au canol neu hwyr ac yn gwisgo cot frown a chrys siec.

"Rydym yn awyddus i siarad gyda'r dyn gan ein bod yn credu fod ganddo wybodaeth allweddol allai fod o gymorth i'r ymchwiliad."

Dylai unrhyw un â gwybodaeth ffonio Heddlu Trafnidiaeth Prydain ar 0800 405040, gan nodi'r cyfeirnod B2/WCA neu fe all pobl ffonio Taclo'r Tacle yn ddi-enw ar 0800 555111.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol