Cwtogi arian mentrau iaith mewn sir

Swyddfeydd Cyngor Sir Caerfyrddin Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Mae'r cyngor yn dweud bod rhaid gwneud arbedion

Mae arweinydd Cyngor Sir Gâr wedi cadarnhau y bydd llai o arian ar gyfer mentrau iaith.

Dywedodd Meryl Gravell y byddai 10% yn llai i'r mentrau eleni. Ar un amser roedd sôn y byddai'r arian yn cael ei haneru.

Mae'r cyngor yn ceisio gwneud arbedion o tua £20 miliwn yn ystod tair blynedd.

Ar hyn o bryd mae cyfanswm o £100,000 y flwyddyn yn cael ei roi i Fenter Iaith Cwm Gwendraeth, Menter Bro Dinefwr a Menter Gorllewin Sir Gâr.

Dywedodd y Cynghorydd Gravell fod yna rhai meysydd "lle mae'n amlwg na fydd yn briodol i ni dorri'n ôl."

Ni fydd llai o arian i ddau gartref plant ag anghenion arbennig yn y sir.

Mae'r adeiladau yn Llwynhendy a'r Blaenau ger Rhydaman yn gofalu blant am gyfnod byr er mwyn rhoi seibiant i rieni.

'Yn bwysig'

"Mae'n bwysig fod teuluoedd a staff y canolfannau yn gwybod na fydd unrhyw doriadau," meddai llefarydd ar ran y cyngor.

"Bydd y cartrefi yn cael eu symud o'r rhestr lle byddai arbedion posib."

Mae'r cyngor hefyd wedi penderfynu na fydd cost cinio ysgol yn codi o £2 i £2.15 y diwrnod.

"Mae rhai teuluoedd yn ei chael hi'n anodd cael dau ben llinyn ynghyd ac mae'n hanfodol bod plant yn cael cinio iawn," meddai'r Cynghorydd Terry Davies, arweinydd y grŵp Llafur, rhan o'r glymblaid sy'n rheoli'r sir.

Dywedodd y cyngor eu bod wedi gohirio penderfyniad ynglŷn â dyfodol amgueddfeydd Parc Howard ac Abergwili.

Penderfynwyd hefyd beidio â dechrau codi arian ar bobl anabl (deiliaid bathodynnau glas) ar gyfer parcio.

Dywedodd y Cynghorydd Gravell na fyddai penderfyniad tra bod arolwg Prydeinig i'r sustem bathodynnau glas.

Mae wedi bod dweud bod penderfyniadau am amddiffyn rhai gwasanaethau yn golygu y bydd yn fwy anodd cyfyngu codi treth cyngor i 2%.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.