Cynllun i roi hafan i wenyn mêl

Y Tŷ Hyll Image copyright Other
Image caption Bydd yr atyniad ar agor erbyn haf 2012

Mae un o atyniadau Parc Cenedlaethol Eryri i gael ei sefydlu fel 'hafan' i wenyn mêl Cymru.

Bydd cyfle i'r cyhoedd ymweld â'r Tŷ Hyll yng Nghapel Curig er mwyn gwylio a dysgu am y rhywogaeth sydd o dan fygythiad a hefyd blasu cynnyrch mêl lleol.

Mae'r fenter yn un ar y cyd rhwng Cymdeithas Eryri a Chanolfan Cadw Gwenyn Genedlaethol Cymru.

Dywedodd Jennifer Stewart, Pennaeth Treftadaeth y Loteri yng Nghymru sydd wedi helpu ariannu'r fenter, bod hi'n hanfodol ein bod i gyd yn deall pwysigrwydd y wenynen fêl a'r bygythiadau iddi.

Lladron

"Bydd cyfle i bobl gymryd rhan mewn sesiynau ymarferol fydd yn sicrhau bod y medrau ymarferol traddodiadol ar gyfer cadw gwenyn yn parhau am flynyddoedd lawer i ddod," ychwanegodd.

Yn ôl y sôn tŷ unnos yw Tŷ Hyll a godwyd dros nos yn y 15fed ganrif.

Dywed eraill mai lladron oedd yn byw yno ar un pryd, a'u bod yn ymosod ar deithwyr y Goets Fawr ar y lôn bost.

Ym 1988 prynwyd y tŷ gan Esmé Kirby, sylfaenydd Cymdeithas Eryri, ac roedd yn bencadlys i'r sefydliad cyn i'r swyddfa symud i Frynrefail yn 2010.

Cafodd y fenter hefyd ei hariannu gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop.

Bydd Canolfan Cadw Gwenyn Genedlaethol Cymru yn agor at Stad Bodnant yn 2012.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.