Tai: Yr economi yn 'pwyso'n drwm' ar y farchnad dai

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun, Cafodd 13 o dai eu gwerthu fesul syrfëwr dros gyfnod o dri mis hyd at fis Rhagfyr.

Bu'r farchnad dai yn sefydlog yn ystod mis Rhagfyr er bod llai o dai newydd ar werth, yn ôl arolwg newydd.

Mae arolwg diweddaraf Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS) yn dweud bod gwerthiant tai wedi aros yr un fath am bedwar mis yn olynol.

Mae'r arolwg yn beio'r hinsawdd economaidd am "bwyso'n drwm" ar y farchnad.

Mae syrfewyr yn ffyddiog y bydd yna adferiad yn y farchnad eiddo er bod prisiau tai wedi gostwng ym mis Rhagfyr.

'Ansicrwydd'

Yn ôl yr arolwg, roedd 30% yn fwy o syrfewyr yn dweud bod prisiau wedi gostwng o'i gymharu â'r syrfewyr a gafodd eu holi ym mis Tachwedd.

Ond roedd mwy ohonynt yn disgwyl gwerthiant i gynyddu o'i gymharu â'r syrfewyr a gafodd eu holi mis ynghynt.

Dywedodd cyfarwyddwr syrfewyr siartredig Kelvin Francis, Caerdydd, a llefarydd RICS yng Nghymru, Tony Filice, ei fod yn beio'r hinsawdd economaidd.

"Er bod gwerthiant yng Nghymru wedi bod yn eithaf da tua diwedd y flwyddyn, mae'n debygol bod ansicrwydd ynglŷn â'r economi yn pwyso'n drwm ar y farchnad dai ac nad oes llawer o ddisgwyl i brisiau godi yn ystod y misoedd nesaf," meddai.

"Mae'r cynnydd yn nifer y prynwyr arfaethedig ym mis Rhagfyr yn ddatblygiad calonogol ond mae'r trafferthion ynghylch derbyn cyllid ar gyfer morgais yn dal yn faen tramgwydd i nifer o bobl sy'n prynu tai am y tro cyntaf."

'Cyflenwad a galw'

Dywedodd prif weithredwr Cymdeithas Adeiladu Sir Fynwy, Andrew Lewis: "Mae amrywiadau tymhorol wedi bod yn ddylanwad ond mae'r galw yna o ran y farchnad dai.

"Mae'n ymddangos nad oes digon o dai safonol ar gael.

"Ond, wedi dweud hynny, mae tai sydd wedi'u prisio'n rhesymol wastad yn cael eu gwerthu.

"Hon yw rheol cyflenwad a galw."

Cafodd 13 o dai eu gwerthu fesul syrfëwr dros gyfnod o dri mis hyd at fis Rhagfyr.

Dywedodd Andrew Morgan, o gwmni Morgan a Davies yn Llanbedr Pont Steffan, fod prisiadau is wedi denu prynwyr yn ôl i'r farchnad.

Dywedodd David Baker, sy'n asiant ystadau ym Mhenarth: "Mae prisiau tai yn dal yn statig iawn.

"Mae'n rhaid i werthwyr ddechrau ystyried cynigion teg."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol