Cwmni adeiladu i greu 50 o swyddi newydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cwmni yn bwriadu lansio chwech o ddatblygiadau tai newydd eleni

Mae cwmni adeiladu tai Barratt wedi cyhoeddi y byddan nhw'n gweithio ar chwe datblygiad newydd yn ne Cymru dros y flwyddyn nesa', gan greu 50 o swyddi ar gyfer pobl leol.

Dywed y cwmni eu bod yn cyflogi is-gontractwyr neu grefftwyr lleol ar y cyfan - ac y byddai busnesau a gweithwyr lleol, felly, yn elwa'n uniongyrchol o'r datblygiadau newydd.

"Mae'r Prif Weinidog wedi dweud drosodd a drosodd mai'r ffyrdd gorau o hybu twf economaidd a chael pobl mewn gwaith yw trwy adeiladu mwy o dai," meddai cyfarwyddwr gwerthiant Barratt, Richard Lawson.

"Mae'r cynlluniau rydym ni'n eu cyhoeddi yn dangos yn union sut y mae'r theori yna'n gweithio mewn gwirionedd.

"Rydym yn disgwyl lansio chwe safle newydd eleni. Bydd hynny'n darparu 250 o dai newydd, sydd â galw mawr amdanynt, ar gyfer pobl leol ar adeg pan mae 'na brinder mawr o dai.

"Yn ogystal â'r swyddi adeiladu, bydd y bobl leol sy'n symud i mewn i'r tai yn gwario'u cyflogau yn lleol.

"Mae hyn yn rhoi hwb sylweddol i fasnachwyr lleol ar adeg pan mae 'na bryderon am y darlun ariannol cenedlaethol. Dyma'n union y mae'r ardal yma ei angen."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol