Mewnblaniadau: 'Cam arall'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Credir bod tua 2,000 o ferched yng Nghymru wedi derbyn mewnblaniadau gan gwmni PIP

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud eu bod am estyn y cymorth i ferched gafodd fewnblaniadau silicon Poly Implant Prosthese (PIP) diffygiol.

Ddydd Gwener dywedodd Llywodraeth Cymru y bydden nhw'n talu am dynnu mewnblaniadau cleifion lle oedd angen am driniaeth glinigol, boed y rheini'n gleifion Gwasanaeth Iechyd (GIG) neu breifat.

Ond ddydd Mawrth maen nhw wedi cyhoeddi y byddan nhw hefyd yn talu am osod mewnblaniadau newydd i'r cleifion os oedd angen.

Mae tua 2,000 o ferched yng Nghymru wedi cael mewnblaniadau gan y cwmni o Ffrainc PIP - y mwyafrif helaeth wedi talu amdanyn nhw'n breifat.

Bydd rhaid i fenywod gafodd driniaeth yn breifat ddangos eu bod wedi ceisio cael y cwmni preifat i dalu am y driniaeth, tystiolaeth eu bod yn byw yng Nghymru, wedi cofrestru gyda meddyg yng Nghymru, a hefyd ddangos asesiad clinigol o'u hachos.

'Cam ymhellach'

Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Lesley Griffiths: "Fe gyhoeddon ni'r wythnos ddiwethaf y byddai'r GIG yng Nghymru yn tynnu mewnblaniadau PIP os bydd menyw yn penderfynu wedi asesiad clinigol mai dyna'r cam cywir.

"Fe ddywedon ni bryd hynny y bydden ni'n gosod mewnblaniadau newydd gafodd eu gosod yn wreiddiol gan y GIG.

"Heddiw rydym yn mynd gam ymhellach drwy gyhoeddi y byddwn yn gosod rhai newydd i gleifion preifat yn ogystal.

"Gallai tynnu mewnblaniadau heb osod eraill yn eu lle arwain at greithio hyll, croen llac a'r potensial am hylif yn cronni fyddai'n arwain at yr angen i ddraenio ac o bosib heintio.

"Fodd bynnag, rhaid pwysleisio y bydd mesurau yn cael eu cyflwyno er mwyn cadw'r sector preifat yn atebol ac i sicrhau fod popeth yn cael ei wneud i gael atebion oddi wrth y darparwyr preifat cyn y bydd y GIG yn camu i'r adwy."

Camau

Cyn y bydd y GIG yn darparu triniaeth, bydd rhaid i gleifion gafodd fewnblaniadau yn y sector preifat amlinellu'r camau gymerwyd i gael ateb oddi wrth y darparwyr.

Bydd y GIG hefyd yn ysgrifennu ar y clinig dan sylw i'w hatgoffa o'u dyletswydd gofal at y claf a beth y maen nhw wedi ei wneud i gywiro'r sefyllfa.

Credir fod 95% o fenywod wedi cael y driniaeth yn breifat a 5% yn y Gwasanaeth Iechyd ond fe fydd Llywodraeth Cymru yn mynd ati i ganfod yr union nifer o fenywod dan sylw.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol