Cyngor i fyfyrwyr sy'n gweithio yn y diwydiant rhyw

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y prosiect yn darparu cyngor a chefnogaeth i fyfyrwyr sy'n byw ac yn gweithio yng Nghymru

Mae cynllun i ddarparu cyngor a chefnogaeth i fyfyrwyr sy'n weithwyr rhyw ymhlith yr ystod o grwpiau ledled Cymru i rannu mwy nag £1m a ddyfarnwyd heddiw gan y Gronfa Loteri Fawr.

Bydd pum prosiect ar draws Cymru'n rhannu'r £1,376,049 a ddyfarnwyd o dan rownd gyntaf y rhaglen Awydd am Arloesi, a fydd yn rhoi cefnogaeth benodol i brosiectau sy'n profi ffyrdd newydd o fynd i'r afael â phroblemau cymdeithasol.

Mae asiantaethau iechyd rhyw, academyddion ac Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr wedi mynegi pryderon bod nifer cynyddol o fyfyrwyr yn gweithio yn y farchnad rhyw yng Nghymru i dalu am eu haddysg, ac nad yw'r myfyrwyr hyn, o bosib, yn hygyrchu gwasanaethau iechyd rhyw priodol.

Bydd grant o £489,143 i Brifysgol Abertawe yn ei galluogi i redeg y prosiect Interactive Health: Student Sex Workers.

'Addas i'r diben'

Defnyddir yr arian i sefydlu prosiect tair blynedd i hyrwyddo dysgu a dealltwriaeth o anghenion myfyrwyr sy'n weithwyr rhyw a materion cysylltiedig, ac i ddarparu gwasanaeth iechyd rhyw arloesol ar eu cyfer.

Bydd y prosiect yn darparu cyngor a chefnogaeth i fyfyrwyr sy'n byw ac yn gweithio yng Nghymru ac sy'n weithwyr rhyw, a bydd yn eu cyfeirio at wasanaethau lleol.

Bydd y prosiect hefyd yn darparu gwybodaeth iechyd rhyw ac arweiniad ymarfer da ar gyfer Prifysgolion a gwasanaethau lleol yng Nghymru.

Dywedodd Dr Tracey Sagar, Prif Ymchwilydd y prosiect a Darlithydd ym Mhrifysgol Abertawe sy'n arbenigo mewn rheoleiddio gwaith rhyw: "Ar hyn o bryd rydym yn gwybod bod gennym gymuned o fyfyrwyr sy'n weithwyr rhyw yng Nghymru, ond nid ydym yn deall eu cymhelliant a'u hanghenion.

"Bydd y prosiect hwn yn ymdrin â'r bwlch hwn mewn gwybodaeth ac yn datblygu gwasanaethau sy'n 'addas i'r diben'.

"Gan ddechrau ym mis Mehefin 2012 a chan weithio gyda'n partneriaid arbenigol - Ymddiriedolaeth Terrence Higgins, Cardiff and Vale Integrated Sexual Health, Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru ac Ysgol Ffilm Casnewydd, byddwn yn cychwyn ar ymgyrch cynyddu ymwybyddiaeth amlgyfrwng ac yn datblygu gwasanaeth e-iechyd ar draws sectorau ar gyfer myfyrwyr sy'n weithwyr rhyw yng Nghymru."

'Hiliaeth'

Gyda'r nod o ymdrin â'r potensial ar gyfer hiliaeth ac eithafiaeth yr adain dde eithaf yn Abertawe, bydd y Tîm Cefnogi Pobl Ifanc Ethnig yn defnyddio eu dyfarniad o £169,916 i redeg y Think Project, a fydd yn profi ac yn datblygu ffyrdd newydd o weithio gyda'r bobl ifanc groenwyn sydd wedi'u dadrithio fwyaf yng Nghymru.

Nod y prosiect, fydd yn dechrau ym mis Ebrill eleni, yw ymateb i'r heriau a geir oherwydd bodolaeth a chyfreithlonrwydd cynyddol yr adain dde eithaf yn y DU ac Ewrop.

Dywedodd Cyfarwyddwr y Tîm Cefnogi Pobl Ifanc Ethnig, Rocio Cifuentes: "Yn anffodus, er gwaethaf datblygiadau megis llofruddwyr Steven Lawrence yn wynebu eu cosb o'r diwedd, nid yw hiliaeth a chefnogaeth i'r dde eithaf yn rhywbeth hanesyddol ond yn realiti byw mewn rhai rhannau o'n cymuned.

"Trwy Think Project gobeithiwn gydweithio â phobl ifanc nad ydynt efallai wedi cael y cyfle i ddysgu llawer o bethau positif am fewnfudwyr, pobl dduon ac yn y blaen, a newid hwn drwy roi cyfle iddynt ddysgu, profi a meddwl drostynt eu hunain, gan gydnabod eu cwynion ar yr un pryd a'u helpu i wella'u cymunedau."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol