BBC Cymru Fyw

Trên: Ymchwilio wedi marwolaeth

Published

Mae dyn wedi marw wedi iddo gael ei daro gan drên yn Sir y Fflint.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r llinell reilffordd ym Magillt ger Treffynnon am 9.41am ddydd Mercher.

Bu farw'r dyn wedi iddo gael ei daro gan y trên oedd yn teithio o Gyffordd Llandudno i Fanceinion.

Dywed Heddlu Trafnidiaeth Prydain nad oedd y digwyddiad yn un amheus.

Dywedodd llefarydd ar ran yr heddlu: "Rydym yn cynnal ymchwiliad i ganfod enw'r dyn a pham oedd o ar y cledrau."