Datgelu marciau Llywodraeth Cymru i ysgolion

Mae pob ysgol uwchradd yng Nghymru wedi cael sgôr a'u gosod mewn grwp o un i bump.

Mae'n asesiad o berfformiad ysgolion yn y flwyddyn academaidd 2010-11 gyda band 1 y gorau a band 5 yr isaf.

Defnyddir pedwar categori wrth asesu pob ysgol, cyn rhoi cyfanswm sgôr i bob ysgol:

  • Canran y disgyblon sy'n sicrhau pum TGAU A* i C, gan gynnwys Cymraeg neu Saesneg a Mathemateg;
  • Wyth canlyniad gorau TGAU pob disgybl;
  • Perfformiad disgyblion mewn TGAU Cymraeg neu Saesneg a Mathemateg;
  • Presenoldeb

Mae'r sgôr yn cael ei haddasu er mwyn rhoi ystyriaeth i nifer y plant sy'n cael cinio am ddim hefyd.

Mae'r rhan fwyaf o gategorïau hefyd yn ystyried cynnydd yr ysgol dros gyfnod o amser - er mwyn gwobrwyo ysgolion sy'n dangos perfformiad gwell.

O fewn y pedwar prif gategori, mae sgôr yn cael ei rhoi i ysgolion wedi ei seilio ar 12 mesur gwahanol.

Y sgôr gorau posib oedd 11 a'r gwaetha' oedd 44.

Sir / Ysgol Sgôr Band
Blaenau Gwent
Ysgol Gyfun Glyn Ebwy 23 Band 2
Ysgol Sefydliad Brynmawr 30 Band 3
Ysgol Gyfun Abertyleri 31 Band 4
Ysgol Gyfun Glyncoed 32 Band 4
Ysgol Gyfun Tredegar 39 Band 5
Pen-y-bont ar Ogwr
Ysgol Gyfun Porthcawl 17 Band 1
Ysgol Babyddol Archesgob McGrath 23 Band 2
Ysgol Gyfun Cynffig 19.5 Band 2
Ysgol Gyfun Maesteg 26 Band 3
Ysgol Gyfun Ynysawdre 27 Band 3
Ysgol Brynteg 39.5 Band 5
Ysgol Gyfun Bryntirion 37.5 Band 5
Ysgol Ogwr 41.5 Band 5
Ysgol Gyfun Pencoed 40.5 Band 5
Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd Amherthnasol Amherthnasol
Caerffili
Ysgol Trecelyn 12.5 Band 1
Ysgol Gyfun Oakdale 15 Band 1
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni 16 Band 1
Ysgol Sant Martin 24 Band 2
Ysgol Uwchradd Cwmcarn 26 Band 3
Ysgol Gyfun Heolddu 27.5 Band 3
Ysgol Gyfun Pontllanfraith 30 Band 3
Ysgol Gyfun Rhymni 28 Band 3
Ysgol Uwchradd Bedwas 36 Band 4
Ysgol Gyfun Y Coed-Duon 33 Band 4
Ysgol Lewis Pengam 34 Band 4
Ysgol Gyfun Merched Lewis 40.5 Band 5
Ysgol Gyfun Gymunedol Rhisga 40 Band 5
Ysgol Santt Cenydd 37.5 Band 5
Caerdydd
Ysgol Uwchradd Mair Ddihalog 16.5 Band 1
Ysgol Esgob Llandaf 14.5 Band 1
Ysgol Uwchradd Caerdydd 19 Band 2
Ysgol Uwchradd Fitzalan 21 Band 2
Ysgol Llanishen 20 Band 2
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 21 Band 2
Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr 19.5 Band 2
Ysgol Uwchradd Cathays 30.5 Band 3
Ysgol Uwchradd Babyddol Corpus Christi 26.5 Band 3
Ysgol Uwchradd Llanedeyrn 27 Band 3
Ysgol Gyfun Radyr 28 Band 3
Ysgol Uwchradd Babyddol Illtyd Sant 28.5 Band 3
Ysgol Uwchradd Yr Eglwys Newydd 30 Band 3
Coleg Cymunedol Llanfihangel 33.5 Band 4
Ysgol Uwchradd Tredelerch 33 Band 4
Ysgol Uwchradd yr Eglwys-yng-Nghymru Teilo Sant 34.5 Band 4
Ysgol Uwchradd Cantonian 38 Band 5
Ysgol Uwchradd Glyn Derw 37.5 Band 5
Ysgol Uwchradd Willows 42 Band 5
Ysgol Uwchradd Llanrhymni 43 Band 5
Sir Gaerfyrddin
Ysgol Dyffryn Aman 16.5 Band 1
Ysgol Bryngwyn 20 Band 2
Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin 20 Band 2
Ysgol Tre-Gib 20 Band 2
YsgolDyffryn Taf 25.5 Band 3
Ysgol Glan-y-Môr 28.5 Band 3
Ysgol Uwchradd y Frenhines Elizabeth 25 Band 3
Ysgol Gyfun Babyddol Sant John Lloyd 27 Band 3
Ysgol Gyfun Pantycelyn 30.5 Band 3
Ysgol Gyfun Y Strade 29 Band 3
Ysgol Y Gwendraeth 28.5 Band 3
Ysgol Gyfun Coedcae 35.5 Band 4
Ysgol Gyfun Emlyn 33.5 Band 4
Ysgol Gyfun Maes-Yr-Yrfa 35 Band 4
Ceredigion
Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan 20 Band 2
Ysgol Gyfun Penweddig 23 Band 2
Ysgol Penglais 29 Band 3
Ysgol Uwchradd Aberteifi 28 Band 3
Ysgol Dyffryn Teifi 31 Band 4
Ysgol Gyfun Aberaeron 33.5 Band 4
Ysgol Uwchradd Tregaron 39 Band 5
Conwy
Ysgol Uwchradd Eirias 15 Band 1
Ysgol Aberconwy 20.5 Band 2
Ysgol Bryn Elian 22.5 Band 2
Ysgol Dyffryn Conwy 19 Band 2
Ysgol Y Creuddyn 24 Band 2
Ysgol Emrys ap Iwan 28 Band 3
Ysgol John Bright 34.5 Band 4
Sir Ddinbych
Ysgol Dinas Brân 14.5 Band 1
Ysgol Uwchradd Prestatyn 21.5 Band 2
Ysgol Uwchradd Santes Ffraid 22 Band 2
Ysgol Brynhyfryd 22.5 Band 2
Ysgol Uwchradd Bendigaid Edward Jones 27.5 Band 3
Ysgol Uwchradd Glan Clwyd 25.5 Band 3
Ysgol Uwchradd Dinbych 35.5 Band 4
Ysgol Uwchradd Y Rhyl 31 Band 4
Sir y Fflint
Ysgol Uwchradd Castell Alun 16 Band 1
Ysgol Uwchradd Y Fflint 22.5 Band 2
Ysgol Uwchradd Penarlâg 21 Band 2
Ysgol Uwchradd John Summers 19 Band 2
Ysgol Maes Garmon 20 Band 2
Ysgol Argoed 26.5 Band 3
Ysgol Uwchradd Cei Conna 26 Band 3
Ysgol Uwchradd Elfed 27.5 Band 3
Ysgol Uwchradd Dewi Sant 26 Band 3
Ysgol Alun 36.5 Band 4
Ysgol Uwchradd Treffynnon 35.5 Band 4
Ysgol Uwchradd Babyddol Sant Richard Gwyn 35.5 Band 4
Gwynedd
Ysgol Tryfan 11 Band 1
Ysgol Brynrefail 17.5 Band 1
Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda 18 Band 2
Ysgol Y Moelwyn 21 Band 2
Ysgol Glan y Môr 21.5 Band 2
Ysgol Y Gader 23 Band 2
Ysgol Botwnnog 24 Band 2
Ysgol Dyffryn Nantlle 26.5 Band 3
Ysgol Eifionydd 27.5 Band 3
Ysgol Uwchradd Tywyn 30.5 Band 3
Ysgol Y Berwyn 32 Band 4
Ysgol Friars 34 Band 4
Ysgol Ardudwy 36 Band 4
Ysgol Syr Hugh Owen 37.5 Band 5
Merthyr Tudful
Ysgol Uwchradd Cyfarthfa 20 Band 2
Ysgol Uwchradd Pen-y-Dre 23 Band 2
Ysgol Uwchradd Esgob Hedley 32 Band 4
Ysgol Uwchradd Afon Taf 39 Band 5
Sir Fynwy
Ysgol Gyfun Cas-gwent 28 Band 3
Ysgol Gyfun y Brenin Harri'r VIII 28 Band 3
Ysgol Gyfun Trefynwy 29.5 Band 3
Ysgol Cil-y-coed 38.5 Band 5
Castell-nedd Port Talbot
Ysgol Dyffryn 12.5 Band 1
Ysgol Gymunedol Cwmtawe 14.5 Band 1
Ysgol Gyfun Ystalyfera 14.5 Band 1
Ysgol Gyfun Cefn Saeson 17 Band 1
Ysgol Gymunedol Llangatwg 20 Band 2
Ysgol Gyfun Gymunedol Cwrt Sart 21.5 Band 2
Ysgol Gyfun Dŵr Y Felin 23 Band 2
Ysgol Gyfun Sandfields 23.5 Band 2
Ysgol Babyddol a Chanolfan 6ed Dosbarth Sant Joseph 27 Band 3
Ysgol Gyfun Cymer Afan 27.5 Band 3
Ysgol Gyfun Glan Afan 32 Band 4
Casnewydd
Ysgol Uwchradd Babyddol Sant Joseph's 16 Band 1
Ysgol Gyfun Caerllion 23.5 Band 2
Ysgol Maesaleg 25.5 Band 3
Ysgol Uwchradd Dyffryn 26 Band 3
Ysgol Gyfun Hartridge 30.5 Band 3
Ysgol Uwchradd Casnewydd 31 Band 4
Ysgol Uwchradd Lliswerri 32.5 Band 4
Ysgol Gyfun Sant Julian 34.5 Band 4
Sir Benfro
Ysgol Y Preseli 16 Band 1
Ysgol Syr Thomas Picton 25 Band 3
Ysgol Dewi Sant 29.5 Band 3
Ysgol Penfro 32.5 Band 4
Ysgol Bro Gwaun 32.5 Band 4
Ysgol Tasker-Milward 34.5 Band 4
Ysgol Aberdaugleddau 35.5 Band 4
Ysgol Greenhill 37 Band 4
Powys
Ysgol Uwchradd Llandrindod 21.5 Band 2
Ysgol Uwchradd Llanfyllin 21.5 Band 2
Ysgol Uwchradd Y Drenewydd 21.5 Band 2
Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-Muallt 23 Band 2
Ysgol Uwchradd Caereinion 24 Band 2
Ysgol Uwchradd Y Trallwng 24.5 Band 3
Ysgol Uwchradd Crughywel 28 Band 3
Ysgol Uwchradd Aberhonddu 28.5 Band 3
Ysgol Uwchradd Llanidloes 28.5 Band 3
Ysgol Uwchradd Gwernyfed 32 Band 4
Ysgol Bro Ddyfi 32 Band 4
Ysgol Maesydderwen 37.5 Band 5
Ysgol John Beddoes 39.5 Band 5
Rhondda Cynon Taf
Ysgol Gyfun Treorci 15 Band 1
Ysgol Merched Aberdâr 17.5 Band 1
Ysgol Gyfun Y Pant 19 Band 2
Ysgol Babyddol Cardinal Newman 19.5 Band 2
Ysgol Gyfun Aberpennar 20.5 Band 2
Ysgol Uwchradd Sant Ioan Fedyddiwr 26.5 Band 3
Ysgol Gyfun Bryncelynnog 28.5 Band 3
Ysgol Gyfun Blaengwawr 31 Band 4
Ysgol Gyfun Cymer Rhondda 31.5 Band 4
Ysgol Gyfun Llanhari 33 Band 4
Ysgol Uwchradd Y Ddraenen Wen 33.5 Band 4
Ysgol Gyfun Rhydywaun 34.5 Band 4
Ysgol Gymunedol Glyn Rhedynog 35 Band 4
Ysgol Gymunedol Sirol Porth 36 Band 4
Ysgol Uwchradd Aberdâr 36.5 Band 4
Coleg Cymunedol Tonypandy 37 Band 4
Ysgol Uwchradd Pontypridd 37.5 Band 5
Ysgol Tonyrefail 37.5 Band 5
Ysgol Gyfun Garth Olwg 39.5 Band 5
Abertawe
Ysgol Esgob Gore 12 Band 1
Ysgol Esgob Vaughan 13 Band 1
Ysgol Cefn Hengoed 15 Band 1
Ysgol Gyfun Gŵyr 15 Band 1
Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt 16.5 Band 1
Ysgol Olchfa 20 Band 2
Ysgol Gyfun Penyrheol 24.5 Band 3
Ysgol Llwyn-y-fedw 25 Band 3
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe 25 Band 3
Ysgol Gyfun Pontarddulais 25.5 Band 3
Ysgol Gymunedol Dylan Thomas 28.5 Band 3
Ysgol Gyfun Tregŵyr 37 Band 4
Ysgol Pentrehafod 38.5 Band 5
Ysgol Gyfun Treforys 39 Band 5
Ysgol Gymunedol Daniel James 42 Band 5
Bro Morgannwg
Ysgol Gyfun Bro Morgannwg 17 Band 1
Ysgol Stanwell 18 Band 2
Ysgol Gyfun Bryn Hafren 19.5 Band 2
Ysgol Gyfun Y Bont-faen 24 Band 2
Ysgol Uwchradd Babyddol Sant Richard Gwyn 24.5 Band 3
Ysgol Sant Cyres 30 Band 3
Ysgol Gyfun Y Barri 31 Band 4
Ysgol Llanilltud Fawr 33 Band 4
Torfaen
Ysgol Gyfun Gwynllyw 24.5 Band 3
Ysgol Uwchradd Babyddol Sant Albans 32.5 Band 4
Ysgol Gyfun Abersychan 33 Band 4
Ysgol Croesyceiliog 36 Band 4
Ysgol Llantarnam 36 Band 4
Ysgol Uwchradd Fairwater 37 Band 4
Ysgol Gorllewin Trefynwy 37 Band 4
Wrecsam
Ysgol Uwchradd Babyddol ac Anglicanaidd Sant Joseph 13.5 Band 1
Ysgol Rhiwabon 17 Band 1
Ysgol Morgan Llwyd 18 Band 2
Ysgol Maelor 19.5 Band 2
Ysgol Uwchradd Darland 22.5 Band 2
Ysgol Y Grango 26.5 Band 3
Ysgol Uwchradd Rhosnesni 38 Band 5
Ysgol Clywedog 38.5 Band 5
Ysgol Bryn Alyn 39 Band 5
Ynys Môn
Ysgol Gyfun Llangefni 17.5 Band 1
Ysgol David Hughes 26.5 Band 3
Ysgol Syr Thomas Jones 30.5 Band 3
Ysgol Uwchradd Bodedern 38 Band 5
Ysgol Uwchradd Caergybi 39 Band 5

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.