Dweud eu dweud ar ddyfodol tre' Y Fflint

  • Cyhoeddwyd
Marchnad ar stryd fawr Y FflintFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Marchnad ar stryd y fawr Y Fflint

Caiff trigolion Y Fflint gyfle i wneud sylwadau ar syniadau a gafwyd yn yr ardal am gynlluniau uchelgeisiol i wedd-newid y dref.

Mae'r syniadau newydd wedi'u seilio ar sylwadau a gafwyd gan y gymuned leol a rhanddeiliaid (gan gynnwys busnesau lleol) am gryfderau a gwendidau'r dref pan gynhaliwyd cyfarfodydd cyhoeddus ym mis Hydref.

Bydd y syniadau i'w gweld yn Neuadd y Dref ddydd Iau.

Y bwriad yw gwella golwg, delwedd a swyddogaeth y dref.

Y gobaith yw caniatâu i'r Fflint ddatblygu fel canol tref hyfyw a deniadol, yn ôl y cyngor.

Maen nhw'n dweud eu bod am weld y dref yn gallu gwasanaethu anghenion y gymuned bresennol yn well, a denu pobl o'r tu allan i'r dref.

Gweld cynlluniau

Cwmni ymgynghori DTZ sydd wedi cael eu penodi gan y cyngor i oruchwylio'r broses mewn cysylltiad â phartneriaid eraill.

Mae Cyngor Sir y Fflint a DTZ yn awyddus i annog pobl i fynychu Neuadd y Dref ddydd Iau rhwng 4pm a 7pm er mwyn gweld y cynlluniau a'r syniadau.

Y gobaith yw y bydd y sylwadau diweddaraf yn cynorthwyo'r gwaith o lywio'r Prif Gynllun a'r strategaeth derfynol.

Mae disgwyl i'r rhain gael eu cwblhau erbyn diwedd mis Chwefror 2012.

Dywedodd y Cynghorydd Ian Roberts, y Cynghorydd Alex Aldridge a'r Cynghorydd David Cox, sydd i gyd yn aelodau o Grŵp Llywio'r Fflint, bod hyn yn gyfle arall i'r cyhoedd gyfrannu at ddyfol y dref.

"Dyma gyfle i bobl weld y cynigion ac i gyfrannu at yr hyn y credwn sy'n gyfleoedd cyffrous sy'n datgelu maint a photensial y cynlluniau i bobl y Fflint," meddai Mr Roberts.

"Os nad oes modd i bobl ddod ddydd Iau fe fydd taflen yn cael ei darparu a fydd ar gael mewn mannau cyhoeddus yng nghanol y dref, gan gynnwys y llyfrgell, Neuadd y Dref a Phafiliwn y Fflint."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol