Cwest: Nwy o farbiciw yn lladd menyw

  • Cyhoeddwyd
Benjamin a Tracey ScreenFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Benjamin a Tracey Screen ar eu gwyliau yng Ngyrn Goch

Mae cwest wedi clywed bod menyw fu farw wrth iddi gysgu mewn pabell wedi ei gwenwyno gan garbon monocsid gan farbiciw oedd yn mudlosgi.

Bu farw Tracy Screen, 34 oed o Chesterfield yn Sir Derby, wrth wersylla mewn pabell tra ar ei gwyliau gyda'i gŵr a'u dau blentyn yng Ngyrn Goch ger Caernarfon ym mis Awst y llynedd.

Dywedodd Benjamin Screen wrth y cwest, a gafodd ei gynnal yng Nghaernarfon, fod marwolaeth ei wraig wedi gadael "twll mawr" ym mywydau ef a'i blant.

Cofnododd y crwner, Dewi Pritchard-Jones reithfarn o farwolaeth trwy anffawd.

Carbon monocsid

Dydd Mercher clywodd y cwest fod Mr Screen a'i ddau blentyn, bachgen saith oed a merch bedair oed, wedi cael triniaeth yn yr ysbyty wedi iddo alw'r gwasanaethau brys.

Dywedodd David Evans o Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru fod y barbiciw wedi ei gynnau tua 5pm ar nos Lun Awst 15 2011 ar gyfer coginio pryd o fwyd cyn i fwy o siarcol gael ei ychwanegu i'r barbiciw i gadw pawb yn gynnes.

Ychwanegodd fod y teulu wedi mynd i gysgu rhwng 10pm a 11pm.

Esboniodd Mr Evans y byddai lefelau'r carbon monocsid wedi dechrau codi wrth i'r siarcol oeri.

Clywodd y cwest fod y barbiciw wedi cael ei symud i ganol y babell.

Dywedodd Mr Screen wrth y cwest ei fod yn teimlo'n benysgafn cyn syrthio i'r llawr wedi iddo godi yn ystod y nos.

Ychwanegodd ei fod wedi gweiddi am help heb unrhyw ymateb cyn cropian allan o'r babell a gweiddi am help unwaith eto.

Dywedodd Mr Pritchard-Jones: "Mae'r symptomau rydych chi wedi disgrifio yn nodweddiadol o wenwyn carbon monocsid.

"Mae siarcol ar gyfer barbiciws yn creu carbon monocsid a charbon deuocsid am ei fod wedi ei wneud bron yn gyfan gwbl o garbon.

"Mae barbiciws sy'n mudlosgi ac yn cael eu gosod mewn lle cyfyng yn beryglus am fod gweddillion y barbiciw yn creu carbon monocsid."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol