Breindaliadau: Mwy o drafod

  • Cyhoeddwyd
Desg sainFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Cerddorion: Dylai breindaliadau ddibynnu ar werth economaidd nid defnydd a chyrhaeddiad

Mae cerddorion Cymraeg wedi cwrdd â'r BBC a'r Gymdeithas Hawliau Perfformio oherwydd anghydfod breindaliadau.

"Cafwyd cyfarfod adeiladol y bore 'ma," meddai llefarydd ar ran y BBC. "Cytunwyd i edrych ar nifer o opsiynau gwahanol yn fanylach a bydd y trafodaethau yn parhau."

Am ddiwrnod yn Rhagfyr fe wrthododd aelodau Cynghrair Cyhoeddwyr a Chyfansoddwyr Cerdd Cymru ganiatáu i'w cerddoriaeth gael ei chwarae ar Radio Cymru fel protest.

Cafodd diwrnod arall o streicio ei ohirio wedi i gyfarfod ddydd Iau gael ei drefnu.

Mae'r cerddorion wedi dweud bod newid dull y Gymdeithas o gasglu a thalu breindaliadau yn golygu bod y symiau y maen nhw eu derbyn yn "bitw".

'Tâl teg'

Mae'r Gymdeithas wedi dweud bod y fformiwla presennol yn talu 59c y funud i gerddorion pan fydd eu cynnyrch yn cael ei chwarae ar Radio Cymru. Yn flaenorol, y swm oedd 89c y funud.

Cyn y streic yn Rhagfyr dywedodd Deian ap Rhisiart o'r Gynghrair y dylai cyfansoddwyr Cymraeg "dderbyn tâl teg am ddarlledu eu gwaith".

"Ers tair blynedd mae cerddorion wedi gorfod chwilio am waith arall gan nad oes digon o arian yn y diwydiant cerddoriaeth i wneud bywoliaeth ac rydym yn teimlo fod hyn yn peryglu dyfodol cerddoriaeth yn yr iaith Gymraeg."

Dywedodd Aelod Seneddol Plaid Cymru Hywel Williams fod artistiaid sy'n recordio yn yr iaith Gymraeg o dan anfantais gan fod eu deunydd yn llai tebygol o gael ei chwarae ar orsafoedd radio iaith Saesneg y DU sy'n denu taliadau uwch.

Mae Mark Lawrence, Cyfarwyddwr Aelodaeth y Gymdeithas Hawliau Perfformio Cerddoriaeth, wedi dweud bod y cyfraddau taliadau radio yn cael eu hadolygu'n gyson "yn seiliedig ar gynulleidfa, cyrhaeddiad a'r gwaith samplo y mae ein tîm yn ei wneud".

"Fe gafodd taliad penodol i gerddoriaeth iaith Gymraeg sy'n cael ei chwarae'n gyhoeddus ei gyflwyno yn 2010 ond mae'n wir dweud bod astudiaeth fwy manwl o gerddoriaeth wedi arwain at daliadau is i lawer o aelodau Cymraeg," meddai.

Dywedodd BBC Radio Cymru eu bod "yn gefnogwr cryf i gerddorion Cymraeg" a bod yr orsaf yn "falch o'r berthynas sydd ganddi gyda cherddorion yng Nghymru".

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol