BBC Cymru Fyw

Hwb i farchnad wrth i gyngor ostwng rhent

Published
image captionBydd y rhent yn cael ei ostwng am dri mis.
Mae Cyngor Wrecsam wedi penderfynu codi 25% yn llai o rent ar stondinwyr am gyfnod o dri mis.
Mae'r gostyngiad yn dod wedi i stondinwyr ym Marchnad y Bobl ddweud bod eu sefyllfa'n anodd iawn.
"Dyma'r dirwasgiad gwaethaf dwi wedi profi mewn 22 mlynedd o weithio yn y farchnad," meddai Mohammad Saeed, sydd â stondin ddillad yn y farchnad.
Dywedodd bod y nifer o bobl yn ymweld â'r farchnad wedi gostwng yn sylweddol sylweddol ers i siop TJ Hughes gau.
Roedd llawer o bobl yn dod drwy'r siop adnabyddus i gyrraedd y farchnad.
"Mae mwy a mwy o unedau gwag yn y farchnad ac mae'r cyngor wedi sylweddoli nawr bod angen helpu," meddai Mr Saeed.
Mae gan Selwyn Evans siop Gymraeg ar y farchnad.
"Dwi'n credu bod y farchnad yn Wrecsam yn mynd trwy gyfnod annodd iawn," meddai Mr Evans sydd wedi bod yn cadw siop yn y farchnad am 28 mlynedd.
"Mae'r lle wedi dirywio.
"Mae angen gwir fuddsoddiad gan y cyngor er mwyn sicrhau dyfodol y farchnad."
image captionMae gan Mohammad Saeed stondin ddillad ym Marchnad y Bobl
Dywedodd Steve Bayley, Pennaeth Asedau a Datblygiad Economaidd Cyngor Wrecsam:
"Mae'r cyngor ar hyn o bryd yn gweithio gyda masnachwyr i ddarganfod beth yw eu blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn ariannol newydd."
Dywedodd y byddai'r cyngor yn ystyried ymestyn y cyfnod o rhenti is ar ol ymgynghori gyda'r stondinwyr.