Hwb i farchnad wrth i gyngor ostwng rhent

  • Cyhoeddwyd
Marchnad y Bobl, Wrecsam
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y rhent yn cael ei ostwng am dri mis.

Mae Cyngor Wrecsam wedi penderfynu codi 25% yn llai o rent ar stondinwyr am gyfnod o dri mis.

Mae'r gostyngiad yn dod wedi i stondinwyr ym Marchnad y Bobl ddweud bod eu sefyllfa'n anodd iawn.

"Dyma'r dirwasgiad gwaethaf dwi wedi profi mewn 22 mlynedd o weithio yn y farchnad," meddai Mohammad Saeed, sydd â stondin ddillad yn y farchnad.

Dywedodd bod y nifer o bobl yn ymweld â'r farchnad wedi gostwng yn sylweddol sylweddol ers i siop TJ Hughes gau.

Roedd llawer o bobl yn dod drwy'r siop adnabyddus i gyrraedd y farchnad.

"Mae mwy a mwy o unedau gwag yn y farchnad ac mae'r cyngor wedi sylweddoli nawr bod angen helpu," meddai Mr Saeed.

Mae gan Selwyn Evans siop Gymraeg ar y farchnad.

"Dwi'n credu bod y farchnad yn Wrecsam yn mynd trwy gyfnod annodd iawn," meddai Mr Evans sydd wedi bod yn cadw siop yn y farchnad am 28 mlynedd.

"Mae'r lle wedi dirywio.

"Mae angen gwir fuddsoddiad gan y cyngor er mwyn sicrhau dyfodol y farchnad."

Disgrifiad o’r llun,
Mae gan Mohammad Saeed stondin ddillad ym Marchnad y Bobl

Dywedodd Steve Bayley, Pennaeth Asedau a Datblygiad Economaidd Cyngor Wrecsam:

"Mae'r cyngor ar hyn o bryd yn gweithio gyda masnachwyr i ddarganfod beth yw eu blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn ariannol newydd."

Dywedodd y byddai'r cyngor yn ystyried ymestyn y cyfnod o rhenti is ar ol ymgynghori gyda'r stondinwyr.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol