Organ anghywir: Rheithfarn naratif

Amy Francis Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Roedd Amy Francis yn wraig weddw 77 oed

Fe gafodd rheithfarn naratif ei chofnodi yn achos gwraig weddw 77 oed o Gasnewydd fu farw wedi i lawfeddyg geisio tynnu'r organ anghywir o'i chorff.

Fe glywodd y cwest yng Nghasnewydd fod llawfeddyg wedi ceisio tynnu afu Amy Francis yn lle ei haren yn Ysbyty Brenhinol Gwent.

Bu farw ar ôl cael trawiad ar y galon a cholli gormod o waed yn ystod y llawdriniaeth ar Orffennaf 21,2010.

Y llawfeddyg oedd Dr Adam Carter. Clywodd y cwest fod dau uwchlawfeddyg wedi eu galw ond nid oedd eu hymdrechion yn llwyddiannus.

Dywedodd Crwner Gwent, David Bowen: "Yn ystod y llawdriniaeth, yn anfwriadol ac ar gam, fe gafodd iau Mrs Francis ei rwygo a'i niweidio'n fawr a'r canlyniad oedd ei marwolaeth."

Dywedodd mab y claf, Alan Francis, 52 oed: "Rydyn ni'n derbyn y penderfyniad ac yn derbyn bod Mr Carter a'i dîm wedi ceisio achub ei bywyd hi.

'Gonestrwydd'

"Hefyd rydyn ni'n gwerthfawrogi ei onestrwydd ac yn dymuno pob llwyddiant iddo yn y dyfodol.

"Roedd hwn yn gamgymeriad onest."

Dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan eu bod yn derbyn yn llawn benderfyniad y Crwner.

"Mae hwn yn achos trasig iawn ac mae ein meddyliau â theulu a chyfeillion Mrs Francis."

Mae ymchwiliad mewnol wedi ei gynnal ynglŷn â'r hyn ddigwyddodd cyn ac ar ôl y llawdrinaieth.

"Rydym wedi rhannu'r wybodaeth gafodd ei chasglu yn Brydeinig ac wedi cysylltu â llawfeddygon eraill sy'n tynnu arennau.

"Fe wnaeth y tîm meddygol bob ymdrech i geisio achub bywyd Mrs Francis."

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.