Chwilio am filiwnydd

  • Cyhoeddwyd

Mae Camelot yn galw ar bobl yn ardal Castell-nedd Port Talbot i ailedrych ar eu tocynnau loteri - rhag ofn eu bod wedi ennill £1 miliwn.

Cafodd y tocyn ar gyfer gêm EuroMillions ei brynu ar Ragfyr 27.

Mae gan y sawl wnaeth brynu'r tocyn tan fis Mehefin i hawlio'r wobr.

Rhif y tocyn lwcus yw GYQ68751.