Penodi Deon newydd i Fynwy a Chadeirlan Casnewydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cychwynnodd Y Parch Lister Tonge ei weinidogaeth yn Eglwys Blwyf Lerpwl

Cafodd offeiriad gyda phrofiad rhyngwladol ei benodi yn Ddeon Mynwy a Chadeirlan Casnewydd.

Esgob Mynwy, y Gwir Barchedig Dominic Walker OCS, sydd wedi penodi'r Parch Lister Tonge.

Cafodd y Tad Lister, 60 oed, ei eni a'i fagu yn Sir Gaerhirfryn, ac mae ganddo enw da yn rhyngwladol fel rhywun all helpu pobl a chymunedau i ddatblygu eu bywyd ysbrydol.

Dywedodd Yr Eglwys yng Nghymru ei fod yn offeiriad dawnus ac mae ganddo brofiad ymarferol o ofalu am adeiladau'r eglwys a gweithio gyda mudiadau dinesig.

Ar hyn o bryd, mae'n gweithio yn Rhydychen lle mae'n gaplan i Gymuned Sant Ioan Fedyddiwr a lle bu'n gaplan a thiwtor yng Ngholeg Diwinyddol Cuddesdon.

Bu hefyd yn gaplan dros dro yng Ngholeg Newydd a Choleg Exeter, Rhydychen.

Wrth groesawu'r penodiad, dywedodd yr Esgob Walker ei fod yn falch o groesawu rhywun gyda doniau a phersonoliaeth y Tad Lister i'r esgobaeth.

Budd i'r esgobaeth

"Roeddwn yn ymwybodol fod pobl yn gofyn am Ddeon a allai wneud y Gadeirlan yn fan ar gyfer gweddïo, croeso a phererindod fel ei bod o ddifrif yn Fam Eglwys yr Esgobaeth," meddai.

"Mae hefyd angen i'r Deon gael ei weld fel ffigur arwyddocaol yn y ddinas.

"Rwy'n sicr y bydd doniau ysbrydol a bugeiliol y Tad Lister o fudd mawr iawn i'r gadeirlan, esgobaeth a chymuned y ddinas."

Dywedodd y Tad Lister fod cael cais annisgwyl i ddod a'i brofiad i esgobaeth Mynwy yn brofiad a wnaeth iddo deimlo'n ostyngedig iawn.

"Mae'n cydfynd yn dda iawn gyda fy nymuniad i gael fy ngwreiddio mewn esgobaeth a chymuned addoli sydd eisiau defnyddio fy mhrofiad a fy egni ac rwy'n edrych ymlaen yn fawr at symud i Gadeirlan Casnewydd.

"Rwyf hefyd yn ymwybodol iawn fy mod yn dilyn Deon hynod alluog oedd yn annwyl tu hwnt ac yn uchel iawn ei barch.

"Rwy'n sylweddoli y byddaf bob amser yn sefyll ar ysgwyddau'r rhai fu yma'n gwasanaethu o fy mlaen.

"Rwy'n hoff iawn o ddinasoedd a threfi a byddaf yn mwynhau dod i adnabod Casnewydd yn well - rwyf eisoes yn adnabod rhan o'r sir ac yn edrych ymlaen at ddod i'w hadnabod yn well."

Dywedodd ei fod fel offeiriad, bob amser wedi bod yn fwy cartrefol yn gwrando na'n siarad ac mae'n gobeithio y gall gyfrannu i ddarganfod yr hyn mae Duw yn ei wneud ym mhlwyfi a chymunedau Esgobaeth Mynwy wrth ddechrau gwrando ar yr hyn sy'n digwydd yn holl amrywiaeth bywyd a phrofiad pobl.

Teithio

Cafodd ei hyfforddi ar gyfer yr offeiriadaeth yng Ngholeg y Brenin Llundain a Choleg St Augustine, Caergaint cyn dechrau yn y weinidogaeth ordeiniedig ym 1975 yn Eglwys Blwyf Lerpwl.

Bu am flwyddyn yng Nghadeirlan Johannesburg cyn ymuno â Chymuned yr Atgyfodiad am 12 mlynedd.

Bu hefyd yn gweinidogaethu mewn gwahanol esgobaethau yng Nghymru a Lloegr ac yn yr Unol Daleithiau, De Affrica, Seland Newydd, India'r Gorllewin, Sbaen, Norwy, Sweden, Ffindir, Ffrainc, Gwlad Belg a Gwlad yr Iâ.

Mae'n mwynhau teithio, yn arbennig crwydro dinasoedd, orielau celf a gwrando ar gerddoriaeth, a garddio.

Caiff y Tad Lister ei sefydlu yng Nghadeirlan Casnewydd ddydd Sadwrn Mawrth 31 am 2.30pm.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol