Apêl y Gleision yn cyrraedd £1m

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Charles Breslin, Phillip Hill, Garry Jenkins a David Powell ar Fedi 15

Mae cronfa apêl teuluoedd glowyr y Gleision wedi codi dros £1 miliwn.

Cafodd yr apêl ei lansio ar ôl i bedwar o lowyr gael eu lladd mewn damwain mewn pwll glo ar Fedi 15.

Bu farw David Powell, 50 oed; Charles Breslin, 62 oed; Philip Hill, 44 oed a Garry Jenkins, 39 oed, yn y trychineb.

Dechreuodd yr ymgyrch achub pan lifodd dŵr i mewn i'r pwll.

I ddechrau roedd gobaith dod o hyd i'r dynion yn fyw

Ond er i achubwyr weithio pob awr i geisio'u hachub, fe ddaethon nhw o hyd i'r pedwar corff y diwrnod canlynol.

Cafodd y gronfa apêl ei sefydlu rhai dyddiau wedi'r ddamwain, gyda'r Tywysog Charles yn brif noddwr.

Haelioni

Mae pobl ledled y byd wedi cyfrannu at y gronfa, yn enwedig o wledydd sydd â chysylltiad â mwyngloddio, fel Chile a Seland Newydd.

Disgrifiad,
Bu Alun Thomas yn holi dirprwy faer tre Pontardawe, Huw Evans, am Apêl Y Gleision

Dywedodd Archesgob Cymru, Dr Barry Morgan, fod pobl wedi bod yn hael iawn.

"Mae'n anhygoel, mae'n dweud rhywbeth am y gymdeithas sydd ohoni.

2Rydym mewn dirwasgiad economaidd go wael ar hyn o bryd ac mae'r ffaith bod pobl yn meddwl am bobl eraill yn dangos pa fath o Gymdeithas yw Cymru yn y bôn."

Mae yna ddau daliad eisoes wedi ei wneud i deuluoedd y glowyr.

Roedd un er mwyn helpu gyda chost yr angladdau ac roedd y llai ar gyfer merch anabl un o'r glowyr.

Defnyddiwyd yr arian i brynu cadair olwyn drydan a char wedi ei addasu'n arbennig.

Mae disgwyl i'r trefnwyr ddirwyn y gronfa i ben rhywbryd yn 2012.

Straeon perthnasol