Tal Michael am fod yn gomisiynydd heddlu

Cyhoeddwyd
Tal MichaelFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Tal Michael: Yn gobeithio cael ei ddewis yn ymgeisydd y Blaid Lafur ar gyfer y swydd

Mae Tal Michael wedi ymddiswyddo fel Prif Weithredwr Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru.

Bwriad mab yr Aelod Seneddol Alun Michael yw bod yn ymgeisydd y Blaid Lafur ar gyfer swydd Comisiynydd Heddlu Gogledd Cymru.

Mae disgwyl yr etholiad ym mis Tachwedd ac fe fydd cyflog y comisiynydd yn £70,000.

Yr wythnos diwethaf fe gyhoeddodd Alun Michael ei fod am ymgeisio i fod yn Gomisiynydd Heddlu De Cymru.

Yn ei lythyr ymddiswyddo at Gadeirydd Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru, Alun Lewis, mae Tal Michael wedi dweud iddo benderfynu ymgeisio ar ôl paratoi papur am yr hyn y dylai'r swydd fod.

"Er y bydd rôl y prif weithredwr yn parhau mewn theori, mae'n gwneud mwy o synnwyr i edrych ar rôl y Comisiynydd fel cyfuniad o'r Gadeiryddiaeth a'r Prif Weithredwr gyda mwy o broffil cyhoeddus," meddai.

'Defnydd gwell'

"Mi ddois i'r casgliad y byddwn yn dymuno gadael y swydd yn fuan wedi i'r comisiynydd gael ei benodi.

"Ond dwi wedi dod i'r casgliad y byddai'n ddefnydd gwell o fy sgiliau a phrofiad i wneud y swydd fy hun."

Mae'r Blaid Lafur yn erbyn creu comisiynwyr ond fe fyddan nhw'n cyflwyno ymgeiswyr ym mhob un o luoedd Cymru.

Llywodraeth Glymblaid y DU sydd wedi cyflwyno'r syniad ond dywedodd y Democratiaid Rhyddfrydol na fyddai'r swydd yn gysylltiedig â phlaid wleidyddol.

Penodi

Fydd unrhyw ymgeisydd o Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru ddim yn derbyn cefnogaeth ariannol gan y blaid.

Mae'r Ceidwadwyr Cymreig yn ystyried eu sefyllfa ynglŷn â chyflwyno ymgeiswyr.

Fe fydd yr etholiadau yn creu Comisiynwyr Heddlu mewn 41 o heddluoedd ar draws Cymru a Lloegr, y tu allan i Lundain.

Ymhlith y dyletswyddau mae sefydlu blaenoriaethau ar gyfer y llu, goruchwylio'r gyllideb a phenodi'r prif gwnstabl.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol