BBC Cymru Fyw

Raymond Verheijen yn dweud bod 'angen ystyried rheolwr tramor'

Published
image copyrightOther
image captionVerheijen oedd dirprwy Speed ac mae'n awyddus i barhau i weithio gydag Osian Roberts
Mae Raymond Verheijen yn credu y dylai Cymru ystyried penodi rheolwr tramor am y tro cyntaf er 13 mlynedd pe bai hwnnw'n "berffaith" i barhau etifeddiaeth Gary Speed.
Verheijen oedd dirprwy Speed, ac mae'n awyddus i barhau i weithio gydag Osian Roberts fel rhan o'r tîm hyfforddi ar gyfer gemau rhagbrofol Cwpan y Byd 2014.
Mae Verheijen wedi rhybuddio Cymdeithas Bêl-Droed Cymru i beidio "troi eu cefn ar etifeddiaeth Speed" pan fyddan nhw'n penodi rheolwr nesaf y tîm cenedlaethol.
Mae Cymdeithas Bêl-Droed Cymru wedi penodi panel o chwech o dan arweiniad y llywydd Phil Pritchard i benodi olynydd i Speed a fu farw ym mis Tachwedd.

Trafferthion ariannol

Dywed y Gymdeithas nad oes trafodaethau wedi bod gydag unrhyw olynydd posib.
Dywedodd y Prif Weithredwr Jonathan Ford ei bod hi'n rhy gynnar i ddweud os fydd olynydd yn ei le cyn y gêm gyfeillgar yn erbyn Costa Rica ar Chwefror 29.
Ond roedd adroddiad ym mhapur newydd y Daily Mail ddydd Iau yn honni bod Chris Coleman ar fin cael ei gadarnhau yn y swydd yn ddiweddarach yn y mis.
Ymddiswyddodd Coleman o'i swydd fel hyfforddwr clwb ail adran yng Ngwlad Groeg - Larissa - yn ddiweddar gan ddweud mai trafferthion ariannol oedd y rheswm am hynny.
image copyrightHuw Evans picture agency
image captionMae Aaron Ramsey am weld Cymru'n adeiladu ar etifeddiaeth Gary Speed
Dywedodd Verheijen: "Rydw i'n deall y bydd y Gymdeithas yn ystyried cyfleoedd i warchod hunaniaeth pêl-droed Cymru.
"Ond os oes rhaid, fe ddylen nhw benodi rhywun tramor a fyddai'n berffaith ar gyfer y swydd."
Mae cyn-amddiffynnwr Ffrainc, Marcel Desailly, oedd yn gapten y timau enillodd Gwpan y Byd ym 1998 a Phencampwriaeth Ewrop yn 2000 wedi cael ei gysylltu â swydd rheolwr Cymru.

Pencampwriaeth Ewrop

Cyflawnodd ei gymwysterau hyfforddi trwyddeda UEFA o dan oruchwyliaeth Osian Roberts ym mis Hydref 2010.
Mae Verheijen wedi cynorthwyo i hyfforddi'r Iseldiroedd, Rwsia a De Corea mewn Cwpanau Byd.
Yr unig ddau reolwr tramor i reoli Cymru yw'r Saeson, Mike Smith a Bobby Gould.
Bu Smith yn rheolwr rhwng 1974 a 1979 gan arwain y tîm cenedlaethol i rownd yr wyth olaf Pencampwriaeth Ewrop ym 1976.
Dychwelodd i reoli tîm Cymru rhwng 1994 a 1995 ac fe'i dilynwyd fel rheolwr gan Bobby Gould fu'n rheolwr am bum mlynedd dymhestlog tan 1999.
Mae asgellwr Cymru a Tottenham Hotspur, Gareth Bale wedi datgan y byddai'n "wrthun" i wneud newidiadau arwyddocaol i'r tîm rheoli ac mae'r capten, Aaron Ramsey, wedi dweud bod chwaraewyr yn anhapus nad yw'r gymdeithas wedi ymgynghori â nhw ynglŷn â'r broses penodi.

FIFA

"Y capten yw'r ffigwr ganolog i bob un o'r gwledydd rwyf wedi gweithio â nhw ac mae'n arferol i ymgynghori ag ef," meddai Verheijen.
"Mae'n bosib i ni fod ar drothwy stori dylwyth teg os bydd y gymdeithas yn diogelu'r fformiwla lwyddiannus hon.
"Ond gallai'r fformiwla lwyddiannus ddiflannu ymhen ychydig fisoedd pe bai'r gymdeithas yn penodi rheolwr newydd gyda syniadau newydd fydd yn newid y drefn."
Enillodd Cymru pedair o'u pum gêm ddiwethaf cyn i Speed farw ym mis Tachwedd y llynedd.
Casglodd y tîm cenedlaethol fwy o bwyntiau na'r un wlad arall ymysg timau pêl-droed y byd yn rhestr detholion FIFA yn 2011.
Yn ystod y flwyddyn cododd Cymru 68 safle i rif 48, olygodd fod Cymru wedi dringo mwy na'r un wlad arall yn ystod y flwyddyn.
Bydd Cymru'n dechrau eu hymgyrch ragbrofol ar gyfer Cwpan y Byd 2014 yn erbyn Gwlad Belg ym mis Medi ac mae Verheijen yn credu eu bod "ar y trywydd iawn" i gymhwyso ar gyfer Gemau terfynol cystadleuaeth am y tro cyntaf er 1958.
"Dwi erioed wedi gweithio gyda charfan o chwaraewyr o'r un genhedlaeth â chymaint o dalent," meddai.
"Mae hyn yn allweddol i lwyddiant Cymru.
"Mae cymhwyso yn her fawr ond mae genyn ni siawns dda."

Straeon perthnasol

  • Ramsey yn ailadrodd beirniadaeth