Y rhai sydd wedi datgan diddordeb i fod yn Gomisiynwyr Heddlu

Ar Dachwedd 15, 2012 fe fydd 'na etholiad i ddewis Comisiynwyr Heddlu a Throsedd mewn 41 o heddluoedd ar draws Cymru a Lloegr y tu allan i Lundain. Ymhlith y dyletswyddau y mae sefydlu blaenoriaethau ar gyfer y llu, goruchwylio'r gyllideb a phenodi'r prif gwnstabl.

Llywodraeth y Glymblaid yn San Steffan sydd wedi cyflwyno'r newid ac mae disgwyl i ymgeiswyr sefyll ar ran plaid neu'n annibynnol.

Dydi'r Blaid Lafur ddim o blaid y comisiynwyr ond mae disgwyl iddyn nhw gyflwyno ymgeiswyr ym mhob un o luoedd Cymru.

Dywedodd y Democratiaid Rhyddfrydol na fyddai'r swydd yn gysylltiedig â phlaid wleidyddol ac felly fydd unrhyw aelod o'r blaid fydd yn ymgeisio ddim yn derbyn cefnogaeth ariannol gan y blaid.

Mae'r Ceidwadwyr Cymreig yn ystyried cyflwyno ymgeiswyr.

Dywedodd Plaid Cymru eu bod nhw hefyd yn gwrthwynebu'r egwyddor o gomisiynwyr etholedig ond y bydden nhw'n trefnu ymgeiswyr ar gyfer pob llu.

Fe fydd cyflog y comisiynydd yn Heddlu Gwent a Heddlu Gogledd Cymru yn £70,000 a bydd yn £65,000 yn ardal Dyfed Powys. Bydd y cyflog ar gyfer Heddlu De Cymru yn £85,000 y flwyddyn.

Isod mae rhestr o'r rhai sydd wedi mynegi diddordeb mewn ymgeisio. Fe fydd y rhestr yn cael ei diweddaru pan ddaw'r enwau i law.

AWDURDOD PLAID
HEDDLU GOGLEDD CYMRU
Tal Michael Llafur
Richard Hibbs Annibynnol
HEDDLU DYFED POWYS
HEDDLU DE CYMRU
Alun Michael Llafur
Simon Weston Annibynnol
Paul Cannon Llafur
HEDDLU GWENT
Christopher Edwin Wright Annibynnol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.