BBC Cymru Fyw

Llygredd: Rhyddhau ar fechnïaeth

Published
Mae dyn o Gaerdydd ymhlith pump gafodd eu harestio ar amheuaeth o lygredd a phrosesu arian anghyfreithiol.
Cafodd y dyn ei arestio yn ei gartref yng Nghaerdydd gan aelodau Adran Dwyll y Weinyddiaeth Amddiffyn ar Hydref 6.
Mae'r pum dyn wedi cael eu rhyddhau ar fechnïaeth yr heddlu wrth i ymholiadau barhau.
Arestiwyd dyn o Bury St Edmunds yn Lloegr a dyn o Leven yn yr Alban yr un diwrnod.
Cafodd dau o Bury St Edmunds eu harestio gan blismyn yn ddiweddarach ym mis Hydref.
Dywedodd llefarydd ar ran y Weinyddiaeth Amddiffyn fod y pump wedi eu harestio ar amheuaeth o lygredd a phrosesu arian anghyfreithiol ynglŷn â chytundebau adeiladu'r Weinyddiaeth Amddiffyn ac aelodau'r Llu Cymorth Diogelwch Rhyngwladol yn Afghanistan.