BBC Cymru Fyw

Fferm wynt: Difrod i dyrbin

Published
Mae un o ffermydd gwynt mwyaf y Deyrnas Unedig wedi rhoi'r gorau i gynhyrchu ynni yn dilyn difrod i un o'r tyrbinau.
Fe wnaeth pen uchaf tyrbin ar y safle ger Llandinam ym Mhowys syrthio ffwrdd ym mis Rhagfyr.
Dywed ScottishPower Renewables eu bod nhw'n ymchwilio i'r digwyddiad.
Mae yna 103 tyrbin ar y safle.
Dywedodd llefarydd ar ran y cwmni eu bod yn disgwyl ailddechrau cynhyrchu ynni cyn bo hir.
Cynhyrchu
Stopiodd y safle ger Llandinam ym Mhowys gynhyrchu ynni wedi i ben y tyrbin sy'n cynnwys y llafnau ddod i ffwrdd ym mis Rhagfyr y llynedd.
Roedd y fferm wynt yn un o'r rhai mwyaf yn Ewrop pan gafodd ei hagor ym 1992.
Dywed ScottishPower Renewables fod y safle'n cynhyrchu 31 Mega Watt o ynni sy'n gyfartal â chyflenwi pŵer i 17,000 o gartrefi.
"Rydyn ni'n ymchwilio'r difrod i dyrbin gwynt ddigwyddodd yn gynnar ym mis Rhagfyr," meddai llefarydd ar ran y cwmni.

Straeon perthnasol

  • Cyfarfod arbennig i drafod fferm wynt

  • Pryder wrth godi fferm wynt newydd