Asbestos: Cwmni yn euog

  • Cyhoeddwyd

Yn Llys y Goron Abertawe cafwyd cwmni o Rydaman sy'n darparu sanau i'r Tywysog Charles yn euog o dorri rheolau iechyd a diogelwch.

Clywodd y llys nad oedd cwmni Corgi Hosiery wedi amddiffyn eu gweithwyr rhag asbestos wrth i waith gael ei wneud ar eu safle ym Mhantyffynnon.

Bydd y cwmni yn cael eu dedfrydu yn ddiweddarach yn y mis - a chwmni Dragon Cladding o Cross Hands.

Cafodd Dragon Cladding eu cyflogi i ailosod to'r ffatri ym Mhantyffynon.

Roedd y cwmni eisoes wedi pledio'n euog yn Llys y Goron Abertawe i dorri rheolau iechyd a diogelwch.

Clywodd y llys fod person dienw wedi cysylltu a'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch a chwyno bod asbestos yn cael ei symud yn beryglus.