Ffrae am gronfa glowyr Gleision

  • Cyhoeddwyd
Achubwyr ym Mhwll y Gleision(llun: Carl Ryan/Heddlu'r De/PA)Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Galwodd y dirprwy faer am gyfrannu at y timau achub pyllau glo

Mae ffrae wedi bod am sut i wario'r arian gasglwyd ar gyfer cronfa goffa i'r pedwar glöwr fu farw ym Mhwll y Gleision y llynedd.

Ar raglen y Post Cyntaf ar Radio Cymru fore Gwener dywedodd Dirprwy Faer Pontardawe, Huw Evans, nad oedd yn credu mai i'r teuluoedd yn unig y dylai'r arian fynd.

Ond ar raglen Taro'r Post amser cinio ymatebodd ysgrifennydd y gronfa, Wayne Thomas, yn chwyrn.

Roedd Mr Evans wedi awgrymu y dylai peth o'r arian fynd i dimau achub glowyr.

"Mae teimlad cryf yng Nghwm Tawe y dylai peth o'r arian a godwyd fynd at y timau achub ac, os oes digwyddiadau tebyg i hyn yn digwydd, fe fydd mwy o gefnogaeth er mwyn osgoi marwolaethau yn y dyfodol."

'Llwybr peryglus'

Ond gwrthod yr alwad yn llwyr wnaeth Mr Thomas, un o ymddiriedolwyr y gronfa.

"Mae pobl wedi bod yn hael iawn ac wedi rhoi eu harian yn benodol i'r teuluoedd," meddai.

"Os ydyn ni'n rhoi arian i'r timau achub, ble mae pen draw hynny?

"Fe fyddai'n llwybr peryglus iawn i'w ddilyn. Er bod miliwn o bunnau yn swnio'n lot o arian, rhaid cofio bod nifer o deuluoedd wedi diodde. Felly fydd dim llawer ar ôl."

Dywedodd y dylai'r timau achub gael eu hariannu gan y llywodraeth.

Mae Mr Thomas a'r ymddiriedolwyr eraill ar hyn o bryd yn trafod pryd i gau'r gronfa sydd hyd yma wedi codi bron miliwn o bunnau.

Dadlau

Yn y cyfamser, dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Gwasanaeth Achub y Pyllau Glo, Dr Barrie Jones, na fyddai'n briodol derbyn unrhyw arian.

"Mae pobl wedi rhoi arian am resymau eraill," meddai.

Ychwanegodd fod ariannu'r gwasanaeth yn fater y bu dadlau amdano ers 10 mlynedd.

Fe gafodd y gwasanaeth achub pyllau glo ei breifateiddio yn y 1990au.