Apêl Ramsey am ddyn ar goll

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Aaron Ramsey yn y neges fideo yn apelio am wybodaeth am Michael Murphy

Mae capten tîm pêl-droed Cymru a seren Arsenal, Aaron Ramsey, wedi cyhoeddi fideo yn apelio am wybodaeth am ddyn sydd ar goll.

Does neb wedi gweld Michael Murphy, 32 oed o'r Wyddgrug, ers Ionawr 4, ac fe gafodd ei gar ei ddarganfod yn ddiweddarach ar bont yn Sir y Fflint.

Yn y fideo ar wefan YouTube, mae Ramsey yn annog Mr Murphy - sy'n gefnogwr Arsenal - i gysylltu, gan ddweud: "Mae dy ffrindiau, dy deulu a phawb yn Arsenal yn pryderu amdanat ti.

"Os wyt ti'n gwylio hwn, plis cysyllta gyda rhywun."

Dywedodd clwb Arsenal eu bod yn gobeithio am newyddion positif.

Yn y fideo 35 eiliad, mae Ramsey hefyd yn annog unrhyw un sydd â gwybodaeth i ffonio'r heddlu ar 101.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Michael Murphy ei weld am y tro diwethaf yn gadael ei waith ar Ionawr 4

Dywedodd llefarydd ar ran clwb Arsenal: "Fe ddaethon ni'n ymwybodol o ddiflaniad Michael oherwydd ymgyrch ar wefan Facebook.

"Gan fod capten Cymru yn ein carfan, fe wnaethon ni ofyn i Aaron os fyddai'n hoffi recordio neges i godi ymwybyddiaeth.

"Roedd Aaron yn fwy na hapus i helpu. Fe wnaethon ni ffilmio'r neges, ac mae pawb yn Arsenal yn croesi'n bysedd ac yn gobeithio am newyddion positif."

Y tro diwethaf i Michael Murphy gael ei weld oedd cyn iddo adael ei waith yn Convatec ar Lannau Dyfrdwy ar ddechrau ei shifft ar ddydd Mercher, Ionawr 4.

Cafwyd hyd i'w gar Volkswagen Polo coch ar Bont Sir y Fflint.

'Allan o gymeriad'

Fe wnaeth Heddlu'r Gogledd ofyn o fodurwyr stopio ger y bont ddydd Mercher i ofyn a oedden nhw wedi gweld Mr Murphy.

Ymunodd mam Mr Murphy, Ann, a pherthnasau eraill gyda'r Prif Arolygydd Darren Wareing a'i dîm.

Dywedodd Mr Wareing fod nifer o bobl wedi disgrifio gweld dyn yn cerdded ar y ffordd tuag at Barc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy rhwng 6:05 a 6:10am, ac mae'r heddlu yn ceisio canfod pwy oedd y person yna.

Cafodd grŵp ei sefydlu ar wefan Facebook er mwyn ceisio dod o hyd i Michael Murphy, ac eisoes mae dros 3,000 o bobl wedi ymuno.

Rhuban melyn

Cyfaill i'r teulu, Annette Thomas, sefydlodd y grŵp, a dywedodd:

"Rydym yn gobeithio cael 4,000 o aelodau erbyn diwedd y penwythnos.

"Rydym hefyd wedi dechrau ymgyrch rhuban melyn ar y safle, lle'r ydym yn gofyn i bobl ddefnyddio rhuban melyn fel eu lluniau proffil ar y wefan er mwyn codi mwy o ymwybyddiaeth."

Dywedodd teulu Mr Murphy fod ei ddiflaniad yn gwbl groes i'w gymeriad, gan ychwanegu ei fod yntau a'i gariad wedi gwahanu cyn y Nadolig.

Eisoes mae'r heddlu wedi defnyddio hofrennydd, Gwylwyr y Glannau, badau achub, tîm o gŵn arbennig a deifwyr fel rhan o'r chwilio.

Cafodd Mr Murphy, oedd yn byw yng Nghei Conna, ei ddisgrifio fel dyn 5'10" o daldra ac o gorff cymedrol gyda gwallt melyn byr iawn, ond yn moeli.

Pan ddiflannodd, roedd yn gwisgo cap fflat llwyd, cot hir llwyd tywyll, jeans glas ac esgidiau Adidas gwyn gyda thair streipen ddu arnynt.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth am ddiflaniad Mr Murphy ffonio'r heddlu ar 101 neu 0300 3300 101.

Straeon perthnasol