Gweinidog yn cymeradwyo £15.8m i adnewyddu ysbyty

Cyhoeddwyd
Argraff artist o'r ysbyty pan fydd y cynllun wedi ei gwblhauFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Argraff artist o'r ysbyty pan fydd y cynllun wedi ei gwblhau

Mae cynllun gwerth £15.8 miliwn i ehangu gwasanaethau iechyd cymunedol yn Ysbyty Brenhinol Caerdydd wedi cael ei gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru.

Bydd y cynllun a ddadorchuddiwyd ym mis Mehefin y llynedd yn cynnig gwasanaethau allweddol mewn un lle.

Bydd yn cynnwys dwy feddygfa, fferyllfa ac adrannau cleifion allanol ac iechyd rhyw.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Lesley Griffiths, y byddai'n gwella mynediad i ofal iechyd yng Nghaerdydd, ac yn ysgafnhau'r pwysau ar wasanaethau argyfwng ysbytai.

'Tirnod'

Dywedodd Ms Griffiths: "Mae cymeradwyo'r cyllid ar gyfer Ysbyty Brenhinol Caerdydd yn golygu y gall pobl Caerdydd edrych ymlaen at fywyd newydd i'r ysbyty yma yng nghanol y ddinas.

"Ymhen amser bydd pobl leol yn medru cael mynediad at y gwasanaethau mwyaf cyffredin o dan un to."

'Adeilad eiconig'

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr adeilad Fictorianaidd yn cael ei adnabod fel Ysbyty Siroedd Morgannwg a Mynwy yn flaenorol

Daeth croeso i'r cyhoeddiad gan David Francis, cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro:

"Mae ailddatblygu Ysbyty Brenhinol Caerdydd yn cynnig cyfle unigryw i ddarparu gofal iechyd, gofal cymdeithasol a gwasanaethau lles o'r safon uchaf.

"Mae'r ysbyty yn adeilad eiconig, ac mae'n wych medru rhoi bywyd newydd iddo.

Cafodd yr ysbyty ei godi ym 1884, ac roedd dyfodol yr adeilad cofrestredig Gradd 2 o dan fygythiad pan gaeodd fel ysbyty cyffredinol rhanbarthol ym 1999 gyda'r uned argyfwng yn symud i Ysbyty'r Brifysgol.

Yn 2002, fe lwyddodd ymgyrchwyr i rwystro cynllun i gau'r safle.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol