Cynllun £6m yn fethiant

  • Cyhoeddwyd
Footballers' feetFfynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Around 2,000 teenagers began a football coaching course which many were unable to complete

Mae cynllun hyfforddi pêl-droed adawodd gannoedd o bobl heb gymwysterau wedi costio £6 miliwn i Asiantaeth Ariannu Sgiliau'r llywodraeth (SFA).

Roedd y cynllun, oedd yn cael ei redeg gan Luis Michael Training (LMT), yn gweithredu mewn tua 80 o glybiau pêl-droed yng Nghymru a Lloegr.

Dywed LMT nad arnyn nhw oedd y bai am fethiant y cynllun ac maen nhw'n gadwu camymddwyn.

Mae'r SFA yn dweud fod colegau wedi cael cais i ad-dalu arian a roddwyd iddynt.

Roedd cynllun prentisiaeth LMT yn addo'r cyfle i bobl ifanc gael cymwysterau hyfforddi tra'n dysgu mewn clwb pêl-droed.

O dan amodau'r SFA, mae pobl sy'n mynychu cyrsiau prentisiaeth llawn amser yn gorfod gweithio o leiaf 30 awr yr wythnos, ac yn derbyn cyflog o £2.60 yr awr.

Yn yr achos hwn fe gafodd LMT is-gytundeb gan wyth o golegau addysg bellach i ddarparu hyfforddiant, gyda'r SFA yn talu am hynny.

Yn ei dro roedd LMT yn is-gytundebu cwmnïau eraill a chlybiau pêl-droed i ddarparu cyfarwyddyd.

Roedd tua 2,000 o bobl rhwng 16 ac 18 oed yn rhan o'r cynllun.

Ddim ar fai

Fe wnaeth LMT arwyddo cannoedd o brentisiaid drwy'r 80 o glybiau pêl-droed ar draws Lloegr a Chymru, er nad oedd rhai yng Nghymru yn gymwys gan fod arian yr SFA ar gyfer trigolion o Loegr yn unig.

Gwnaeth y mwyafrif llethol oedd ar gynllun LMT ddim derbyn unrhyw gymwysterau, er fod rhai bellach wedi cwblhau eu hyfforddiant gyda darparwr arall.

Mae cyn-chwaraewr Middlebrough, Paul Sugrue ac un o gyn-chwaraewyr Cymru, Mark Aizlewood, yn gyfarwyddwyr LMT, ond mae'r ddau yn mynnu nad ydynt ar fai.

Dywedodd Mr Sugrue: "Mae ein henw da ni wedi ei ddifetha gan mai ein henwau ni oed ar flaen y rhaglen.

"Ond does neb wedi dweud wrthym pam fod ein cytundeb gyda rhai o'r colegau wedi cael eu diddymu.

"Nid ein cyfrifoldeb ni oedd talu cyflogau'r ymgeiswyr - cyfrifoldeb y cyflogwyr oedd hynny.

"Os nad oedd rhai o'r ymgeiswyr yn gymwys, mater i'r coleg yn unig oedd hynny."

Mewn datganiad, dywedodd yr SFA wrth y BBC mai'r colegau oedd "yn gyfrifol am werth llawn y cytundeb gyda'r Asiantaeth a phob darpariaeth."

Ychwanegodd y bydd rhaid i bob coleg "ad-dalu unrhyw arian na chafodd ei ddefnyddio yn unol ac amodau cytundeb ariannu'r Asiantaeth."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol