Llanc mewn cyflwr difrifol wedi gwrthdrawiad

Cyhoeddwyd

Mae llanc yn ei arddegau mewn cyflwr difrifol yn yr ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad yn Neganwy ddydd Sadwrn.

Digwyddodd y gwrthdrawiad rhwng car Rover MGZ a char Mitsubishi Shogun - oedd yn llonydd - am tua 12:27am yn Vardre Avenue.

Cafodd y llanc anafiadau difrifol sy'n peryglu ei fywyd. Cafodd ei gludo i Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan cyn cael ei symud i ysbyty Alder Hey yn Lerpwl.

Cafodd dau berson arall yn y car Rover fan anafiadau.

Fe gafodd dau lanc lleol eu harestio ac yna'u rhyddhau ar fechnïaeth yr heddlu wrth i'r ymchwiliad i'r digwyddiad barhau.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad ffonio Sarjant Ifan Jones yn Heddlu'r Gogledd drwy ffonio 101.

Fe all pobl hefyd ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.