BBC Cymru Fyw

Seidr: Disgyblu dau dditectif

Published
Mae dau dditectif Heddlu'r De wedi cael eu disgyblu ar ôl ymchwiliad Comisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu.
Cafodd yr ymchwiliad ei gynnal ar ôl i seidr gael ei roi i fachgen 17 oed cyn iddo gael ei holi am ladrata yng Nghaerdydd.
Roedd honiadau bod Sean Wall wedi cyfaddef i droseddau pan oedd yn y ddalfa, yn aros am ddedfrydau troseddau eraill.
Cafodd y Ditectif Gwnstabl Bradbury rybudd ysgrifenedig terfynol oherwydd camymddygiad difrifol a chafodd y Ditectif Gwnstabl Jones rybudd ysgrifenedig oherwydd camymddygiad.

Teulu

Ar Chwefror 25, 2010, roedd Mr Wall yn Uned Troseddwyr Ifanc Carchar y Parc ym Mhen-y-bont.
Roedd honiadau bod y ddau blismon wedi rhoi seidr a sigaréts iddo cyn mynd ag e i weld ei deulu a'i yrru mewn car o gwmpas Caerdydd.
Wedyn gofynnwyd iddo gyfadde i droseddau.
Roedd yn amhosib iddo gyflawni rhai o'r troseddau gan ei fod yn y ddalfa.
Pan gafodd ei gyfreithiwr wybod fe ofynnodd am brawf anadlu ac roedd Mr Wall dros y lefel gyfreithiol.