BBC Cymru Fyw

Mynegi barn am academi hwylio

Published
image copyrightOther
image captionMae'r arddangosfa yng Nghlwb Hwylio Pwllheli am weddill yr wythnos

Mae'r cyhoedd yn cael rhoi sylw am gynlluniau cychwynnol Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau yng Nghlwb Hwylio Pwllheli ddydd Mawrth.

Y penseiri Ellis-Williams a Dobson-Owen fydd yn bresennol rhwng 12pm a 8pm.

Dywedodd y Cynghorydd John Wynn Jones, sy'n arwain ar yr economi i Gyngor Gwynedd: "Mae cynnydd da yn cael ei wneud ar brosiect yr academi gyda gwaith adeiladu i gychwyn yn 2012 a'r prosiect yn cael ei orffen erbyn diwedd 2013.

"Mae'r penseiri wedi dylunio cynlluniau cyffrous ac rydym yn gobeithio y bydd cymaint o bobl leol â phosib yn dod draw i'r diwrnod ymgynghori.

"Y digwyddiad ydi rhan gynta y broses gysylltu, ymgynghori a gwrando ar y gymuned."

£8.3m

Mae'r prosiect gwerth £8.3 miliwn wedi cael £4 miliwn o raglen Cydgyfeiriant yr Undeb Ewropeaidd ac o Gronfa Arian Cyfatebol Targed Llywodraeth Cymru.

Dywedodd arweinydd y cyngor, y Cynghorydd Dyfed Edwards: "Heb os, Pwllheli ydi un o brif leoliadau hwylio Ynysoedd Prydain sydd eisoes yn cynnal nifer o ddigwyddiadau a regatas Prydeinig a rhyngwladol o safon.

"Bydd y datblygiad arloesol hwn yn galluogi Pwllheli i ddenu mwy o ddigwyddiadau o safon uchel yn gyson.

"Ynghyd â'r hwb economaidd, bydd y datblygiad hefyd yn rhoi cyfle i bobl, yn arbennig plant lleol, i gymryd rhan mewn chwaraeon dŵr.

"Bydd hyn yn ei dro yn arwain at fwy o'n pobl ifanc ni'n datblygu gyrfaoedd yn y sector gweithgareddau awyr agored lleol."

Bydd yr arddangosfa yng Nghlwb Hwylio Pwllheli am weddill yr wythnos cyn symud i Neuadd Dwyfor yn y dref yn ystod yr wythnos sy'n dechrau Ionawr 23.

Straeon perthnasol

  • Hwb i Academi Hwylio ym Mhwllheli