Hofrennydd: Dau yn yr ysbyty

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y ddau ar eu ffordd i Westy Llyn Efyrnwy

Mae hofrennydd wedi plymio i'r ddaear yn Llanwddyn ger Llyn Efyrnwy ym Mhowys.

Digwyddodd y ddamwain tua 1.10pm.

Aed â'r ddau oedd yn teithio yn yr hofrennydd, dyn 30 oed a dynes 32 oed, i Ysbyty Brenhinol Amwythig.

Credir eu bod yn ymweld â'r ardal am y diwrnod.

Dywedodd yr heddlu nad oedd eu bywydau mewn peryg ac mae'r awdurdodau wedi lansio ymchwiliad.

Roedd yr hofrennydd yn ceisio glanio ar ddarn o dir ger Gwesty Llyn Efyrnwy.

'Lwcus iawn'

Dywedodd Anthony Rosser, rheolwr y gwesty, fod dau wedi cerdded o'r hofrennydd â mân anafiadau.

"Roedd yr hofrennydd yn agosáu at y llain glanio pan blymiodd i mewn i gae tua 100 llath i ffwrdd.

"Doedd y ddau ddim wedi archebu ystafell yn y gwesty."

Dywedodd fod yr hofrennydd wedi mynd ar dân wedi'r ddamwain a bod y ddau'n "lwcus iawn".

Cafodd Heddlu Dyfed-Powys eu galw i'r digwyddiad tua 1.10pm.

Cafodd yr ambiwlans awyr eu galw ac mae diffoddwyr tân hefyd wedi bod ar y safle yn sicrhau bod popeth yn ddiogel.

Fe fydd Adran Ymchwilio Damweiniau Awyr yn edrych ar achos y ddamwain.