Oedi cyn codi pont newydd dros aber Afon Dwyryd

  • Cyhoeddwyd
Pont BriwatFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r bont bresennol yn rhy gul i gerbydau mawr

Fydd y gwaith ar gynllun uchelgeisiol i godi pontydd newydd dros aber afon Dwyryd ym Meirionnydd ddim yn dechrau eleni.

Ym mis Gorffennaf 2010 fe gyhoeddwyd y cynlluniau gan nodi y byddai'r gwaith dwy flynedd yn cychwyn yn 2012.

Ond mae'n debyg na fydd y gwaith ar y cynllun gwerth £20 miliwn yn dechrau tan fis Ionawr 2013.

Mae'r bont bresennol yn 150 oed.

Does dim modd i loriau, bysus na'r gwasanaeth tân ei defnyddio ac mae hyn yn golygu taith ychwanegol o wyth milltir drwy Faentwrog.

Y bwriad ydi codi pont newydd ar gyfer rheilffordd y Cambrian ynghyd â phont arall ar gyfer cerbydau a cherddwyr.

Y bwriad gwreiddiol oedd dechrau ar y gwaith eleni, ond ddechrau mis Tachwedd y llynedd mi ddaru adran gynllunio'r Cynulliad Cenedlaethol alw'r cais i mewn.

Ymgyrchu

Mae'r swyddogion bellach wedi penderfynu y gall Pwyllgor Cynllunio Parc Cenedlaethol Eryri benderfynu ar y cais ac mi fydd yn cael ei drafod ym mis Mawrth.

Mae hynny'n golygu y bydd hi'r Hydref cyn y bydd contractwyr wedi eu penodi ac na all y gwaith ddechrau o ddifri' am flwyddyn arall.

Mae'r Cynghorydd Caerwyn Roberts wedi ymgyrchu ers blynyddoedd lawer am bont newydd.

"Mae hwn yn fymrym o siomedigaeth," meddai.

"Rhaid sylweddoli bod y lleoliad yn un sensitif tu hwnt a bod 'na gymhlethdodau.

"Dydan ni ddim yn gwybod a fydd yr Ymddiriedolaeth yn gallu rhyddhau darn bach o dir o'u heiddo er mwyn gwneud y gwaith.

"Wrth edrych ymlaen fe fydd y budd o'r cynllun yn un mawr iawn, a bydd yr arfordir i lawr mor bell â'r Bermo yn elwa.

"Mae'n siom ond mae'n rhaid cael y cyfan yn iawn ac fe fydd hi'n werth aros."

Cymhlethdod

Dywedodd Dafydd Williams, Uwch Reolwr Gwasanaeth Trafnidiaeth a Gofal Stryd Cyngor Gwynedd sy'n gyfrifol am y prosiect, ei fod yn brosiect cymhleth iawn.

"Mae 'na tua saith mater statudol sylweddol i'w ystyried a'i oresgyn," meddai.

"Mae adeiladu'r bont a'i gynllunio yn gymhleth yn beirianyddol ac o ran cyllid mae 'na dair ffynhonnell yr ydan ni'n ddibynnol arno."

Dywedodd ei fod yn gobeithio y bydd 'na drefniant dros dro i yrwyr ac na fydd rhaid iddyn nhw deithio drwy Faentwrog a'u bod wedi prisio opsiwn i wneud hyn.

Fe fydd rhaid i drigolion arfordir Meirionnydd aros am dair blynedd arall felly cyn y cân nhw bont newydd dros Aber Afon Dwyryd.