Brwydro yn erbyn pla mewn coedwigoedd

  • Cyhoeddwyd
Gwyfyn yr ŷdFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Credir mai'r creadur yma yw'r pla mwyaf yn fforestydd Prydain ac Ewrop

Mae cymysgedd o gynhwysion naturiol yn cael eu defnyddio yn y frwydr yn erbyn pla mewn coedwigoedd a allai ddifrodi coed ifanc newydd sy'n cael eu plannu.

Er 2007 mae mwydod bach o'r enw nematodes wedi eu defnyddio i atal ymosodiad gan wyfyn yr ŷd.

Ond mae gwyddonwyr o Gymru erbyn hyn wedi dechrau cymysgu'r mwydod gyda ffwng mewn dŵr.

Yn ôl profion mae nifer y gwyfyn wedi lleihau 50%.

Y creadur yma yw'r pla mwyaf yn fforestydd Prydain ac Ewrop.

Fe fydd gwyddonwyr, coedwigwyr a thirfeddianwyr Cymru, Gogledd Iwerddon, Yr Alban, Lloegr a Gweriniaeth Iwerddon yn cyfarfod i drafod y datblygiad diweddara mewn rheoli pla.

Fe fydd y cyfarfod yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ddydd Mawrth.

Rhisgl

Yn ôl y gwaith ymchwil mae'r amgylchiadau yn gwella wrth i'r tymheredd gynhesu a bod y gwrthrych yn wlyb.

Y gobaith yw y gellir defnyddio'r un dechneg i reoli plâu eraill.

Mae'r gwyfyn yn bwydo ar y rhisgl ac ar fonyn isa' coed ifanc.

Mae'r gwyfyn tua 10 milimetr o hyd ac fel arfer yn gosod eu hwyau ar fonyn y coed.

Ymchwil Coedwigaeth Cymru, rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, sy'n arwain y prosiect yn Aberystwyth.

Mae'n cydweithio gyda Phrifysgol Genedlaethol Iwerddon a Phrifysgol Abertawe ar blaladdwyr eraill.

"Gall y pryfyn yma ladd hyd at hanner y coed ar ôl ail-blannu," meddai pennaeth Ymchwil Coedwigaeth Cymru, Yr Athro Hugh Evans.

"Rydym yn adeiladu ar y gwaith ymchwil ac mae'r canlyniadau yn addawol iawn o ran lleihau'r angen am ddefnyddio cemegau i warchod y coed ifanc."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol