Pam gwario cymaint ar dditectifs preifat?

  • Cyhoeddwyd
UK bank notesFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Cyngor Caerffili eu bod wedi arbed £6.4 miliwn mewn tair blynedd

Mae cyngor, sy'n gwario mwy ar dditectifs preifat nag unrhyw gyngor arall yng Nghymru, wedi dweud bod hyn wedi eu helpu i arbed dros £6 miliwn wrth herio ceisiadau ffug am iawndal.

Gwariodd Cyngor Sir Caerffili £99,995 dros gyfnod o dair blynedd, yn ôl manylion ddaeth i law BBC Cymru.

Dywedodd Sir Gâr, wariodd £95,752, fod hyn yn bennaf er mwyn olrhain pobl nad oedd wedi talu symiau mawr.

Mae 11 o gynghorau wedi dweud nad oedden nhw'n defnyddio ditectifs preifat.

Gwariodd 22 o gynghorau Cymru dros £200,000 yn ystod tair blynedd ar dditectifs preifat.

Ymhlith y rhesymau roedd atal twyll, cyflwyno dogfennau llys, a chadw golwg ar eiddo trwyddedig.

Twyll

Dywedodd Cyngor Sir Caerffili eu bod wedi targedu twyll yswiriant a cheisiadau ffug am iawndal a'u bod wedi arbed £6.4 miliwn yn y cyfnod dan sylw.

Y llynedd cafodd Sir Gâr eu beirniadu am ddefnyddio ditectifs preifat wrth gadarnhau a oedd bachgen 14 oed yn dad.

Roedd rhaid ymddiheuro i'r teulu am fod y ditectifs yn cadw llygad ar y person anghywir.

Ar y pryd dywedodd yr AS Simon Hart ei fod yn poeni am y sefyllfa ond dywedodd y cyngor y byddai'n adolygu'r sefyllfa.

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor: "Y pwrpas penna yw helpu casglu dyledion ... yn 2010-11 roedd dros 1,000 o achosion ble cafodd symiau arwyddocaol eu hadennill."